Reklama

Ropa

Nowy prezes Lotos Upstream

www.lotos.pl
www.lotos.pl

Rada Nadzorcza Lotos Upstream powołała Tomasza Maja na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 9 kwietnia 2019 r. To menadżer związany z przemysłem naftowym od niemalże 35 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.

Na początku lutego 2019 r. Rada Nadzorcza LOTOS Upstream ogłosiła konkurs na funkcję prezesa Zarządu spółki. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. podjęto decyzję o powołaniu na to stanowisko Tomasza Maja z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Tomasz Maj, urodzony w Anglii z silnymi polskimi korzeniami, jest związany z przemysłem naftowym od niemalże 35 lat. To wysokiego szczebla manager z wykształceniem inżynierskim, posiadający bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań finansowych dla różnych gałęzi przemysłu. W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany w rozwój biznesu poszukiwawczo-wydobywczego (onshore i offshore), w ramach którego uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.

Pracował dla takich firm jak: Acre Oil, British Gas, Celtique Energie Poland, Talisman Energy Polska czy Repsol Sinopec Resources (wcześniej: Talisman Sinopec Energy). W ramach pracy w sektorze finansowym dla WestLB czy Lasanoz, brał udział i był odpowiedzialny za realizację wielu przełomowych transakcji finansowych dla projektów z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego czy infrastrukturalnego.

Przez ostatnie 5 lat zaangażowany w zarządzanie projektami realizowanymi przez Repsol Sinopec na Morzu Północnym i na Orkadach przy północnym wybrzeżu Szkocji, gdzie skutecznie wdrażał biznesowe rozwiązania, zarządzał ryzykiem czy odpowiadał za utrzymywanie relacji z partnerami, wykonawcami i innymi interesariuszami. (Lotos)

Komentarze