Reklama

Ropa

Nowa prezes rady nadzorczej PKN Orlen

Fot.:PKN Orlen
Fot.:PKN Orlen

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen odwołało w piątek z rady nadzorczej spółki troje członków, w tym przewodniczącą Angelinę Sarotę i powołało trzy osoby, a na nową przewodniczącą rady wybrało zasiadająca w niej od 2017 r. Izabelę Felczak-Poturnicką.

Na wniosek Skarbu Państwa, który w PKN Orlen reprezentowany jest przez Ministra Energii, z rady nadzorczej płockiego koncernu NWZ odwołało przewodniczącą Angelinę Sarotę oraz Agnieszkę Krzętowską. Z kolei na wniosek PERN, spółki Skarbu Państwa, będącej także akcjonariuszem PKN Orlen, z rady nadzorczej płockiego koncernu odwołano Adriana Dworzyńskiego.

Odwołana Angelina Sarota zasiadała w radzie nadzorczej PKN Orlen od 2008 r., a od 2013 r. była jej przewodniczącą.

NWZ PKN Orlen, na wniosek i głosami Skarbu Państwa, wybrało na nową przewodniczącą rady nadzorczej spółki Izabelę Felczak-Poturnicką, która zasiada w niej od czerwca 2017 r. Wcześniej, w latach 2005-16 pełniła różne funkcje w ówczesnym Ministerstwie Skarbu Państwa, a obecnie jest radcą ministra koordynującym prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii.

Do rady nadzorczej płockiego koncernu, również na wniosek Skarbu Państwa, NWZ spółki powołało także Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Jadwigę Lesisz oraz Małgorzatę Niezgodę, która zasiadała w niej od 5 stycznia do 1 lutego br., jako desygnowana tam, w odrębnym trybie - niewymagającym zgody pozostałych akcjonariuszy - przez Ministra Energii.

W radzie nadzorczej PKN Orlen pozostali Radosław Kwaśnicki - wiceprzewodniczący, Mateusz Bochacik - sekretarz, a także Wojciech Kryński.

Decyzje NWZ płockiego koncernu oznaczają, że rada nadzorcza liczy siedem osób. Przed głosowaniem nad zmianami w radzie akcjonariusze spółki ustalili, że rada będzie składała się nadal z dziewięciu członków. Oznacza to, że Minister Energii, w odrębnym trybie, może jeszcze powołać do rady swego przedstawiciela, a kolejne miejsce mogą obsadzić akcjonariusze.

Według statutu PKN Orlen rada nadzorcza może liczyć od sześciu do dziewięciu członków. Są oni powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spółki, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego ministra, czyli obecnie energii.

Największym akcjonariuszem PKN Orlen jest Skarb Państwa, który ma 27,52 proc. akcji spółki. Pozostali akcjonariusze płockiego koncernu to Nationale-Nederlanden OFE - 7,72 proc. akcji, Aviva OFE - 6,99 proc. akcji oraz inni, w tym instytucjonalni i indywidulani, do których należy 57,77 proc. akcji.

ML/PAP

Komentarze