Reklama

Ropa

Minister aktywów powołał zespół ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego

Fot. MAP
Fot. MAP

Minister Aktywów Państwowych powołał Zespół ds. konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-gazowego. Ma się zajmować konsolidacją Orlenu, Lotosu i PGNiG.

Z opublikowanego w Dzienniku Urzędowym MAP piątkowego zarządzenia ministra wynika, że zespół jest organem pomocniczym, a do jego zadań należy „prowadzenie prac dotyczących konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-gazowego, obejmującej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Grupę Lotos S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., w ramach wykonywania przez Ministra Aktywów Państwowych praw z akcji tych spółek należących do Skarbu Państwa".

W ramach swoich zadań - jak wskazuje zarządzenie - Zespół ma współpracować z „profesjonalnymi doradcami Skarbu Państwa oraz wypracowuje rekomendacje dla Ministra Aktywów Państwowych i Rady Ministrów.

Rekomendacje te mają dotyczyć decyzji tych organów wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, które mogą się wiązać z konsolidacją wskazanych spółek.

Reklama

Reklama

Zgodnie z zarządzeniem przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Departamentu Nadzoru MAP, a członkami - pracownicy Ministerstwa Aktywów Państwowych, wskazane przez dyrektorów departamentów: Nadzoru, Analiz i Sprawozdawczości, Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego, oraz Prawnego.

W pracach Zespołu, na zaproszenie Ministra Aktywów Państwowych, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć niebędący pracownikami Ministerstwa Aktywów Państwowych stali przedstawiciele wskazywani przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne urzędy administracji rządowej, oraz inne osoby.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama