Reklama

Ropa

MAP: Skarb Państwa zgodził się sprzedać Orlenowi akcje Energi za 1,781 mld zł

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie PKN Orlen i zgodził się sprzedać koncernowi swoje akcje Energi za 1,781 mld zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ostatnia oferta ceny za akcję w wezwaniu wynosiła 8,35 zł.

Reprezentowany przez MAP Skarb Państwa złożył zapis na sprzedaż 213 mln 326 tys. 316 akcji Energi - podało ministerstwo. Rozpatrując zasadność odpowiedzi na wezwanie Ministerstwo Aktywów Państwowych, przy wsparciu zewnętrznego niezależnego doradcy, przeprowadziło kompleksowe analizy uwzględniające wpływ transakcji na interes Skarbu Państwa, w tym szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne, jak również w odniesieniu do aspektów społecznych - poinformowało ministerstwo.

Przypomniało jednocześnie, że zapis na akcje został poprzedzony uzyskaniem zgody Rady Ministrów na zbycie na rzecz PKN Orlen akcji Energi posiadanych przez Skarb Państwa, oraz zawarciem porozumienia, określającym zobowiązania Orlenu, dotyczące polityki wobec Energi.

O zawarciu takiego porozumienia poinformował w sobotę prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, spółka zadeklarowała w nim „kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek”.
1 kwietnia zgodę na transakcję wyraziła Komisja Europejska, oceniając, że nie spowoduje naruszenia rynkowej konkurencji.
15 kwietnia Orlen podniósł z 7 do 8,35 zł cenę za akcję, oferowaną w wezwaniu. Dotyczyła ona wszystkich akcji Energi, objętych zapisami w całym okresie trwania wezwania, czyli od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 r.

W grudniu zeszłego roku Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414 mln 67 tys. 114 akcji Energi, po 7 zł za sztukę. W marcu podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia br. terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu, powołując się na „uzasadnione okoliczności”.

W ocenie Orlenu sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

Koncern wskazywał, że ponad 30 proc. produkowanego przez Energę wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku, ma to też istotne znaczenie w kontekście planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe - wskazała płocka spółka.

Według Orlenu, transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej przez Energę. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców - zaznaczył Orlen.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną oraz cieplną, a także obrót gazem. Energa zasila 3 mln odbiorców biznesowych i indywidualnych. Zatrudnia ok. 9,6 tys. pracowników. Podmiotem dominującym w grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku, której akcje są notowane od grudnia 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze (1)

  1. bbb

    Ten biedny Orlen będzie musiał niedługo kupić wszystkie deficytowe firmy energetyczne,potem kopalnie a na koniec ktoś wpadnie na pomysł ,że może też kupić ZUS i NFZ.

Reklama