Reklama

Ropa

MAP: będzie rozporządzenie ws. paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do konsultacji projekt rozporządzania, które określa wykaz surowców i produktów naftowych, uwzględnianych do ustalania ilości zapasów interwencyjnych. Zmiany wynikają z regulacji UE oraz m.in. zmian rynkowych.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Określa szczegółowy wykaz surowców i produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych - obowiązkowych i agencyjnych. Określa też surowce i paliwa, w których tworzy się zapasy interwencyjne, oraz wykaz paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.

Proponowane w projekcie zmiany obejmują połączenie dotychczasowych dwóch grup produktów naftowych - oleju napędowego i lekkich olejów opałowych oraz pozostałych olejów napędowych w jedną grupę produktów o nazwie oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe.

Projekt zakłada też dodanie do wykazu kodów CN produktów trzech owych kategorii: półproduktów rafineryjnych, gazu LPG oraz oleju opałowego ciężkiego, wraz z odpowiednimi kodami CN.

Jak stwierdza się w uzasadnieniu, potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika m.in. z konieczności dostosowania wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych do zmian wprowadzonych w Nomenklaturze Scalonej, Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776. Zmiana ta dotyczy dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

Konieczne jest też dostosowanie polskich regulacji do nowej definicji paliw ciekłych, zawartej w nowelizacji ustawy o zapasach z lipca 2019 r., która wprowadza nowe brzmienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008.

Powodem są też zmiany parametrów surowcowych oraz technologicznych procesów produkcji paliw oraz zmian paliw przywożonych do Polski, które skutkują identyfikacją produktów naftowych w systemie zapasów interwencyjnych pod nowymi kodami CN, dotychczas niewymienionymi w obowiązującym rozporządzeniu. 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama