Reklama

Ropa

Lotos Petrobaltic nawiązał współpracę w zakresie wykorzystania łączności krytycznej TETRA

Fot.: Lotos
Fot.: Lotos

System łączności krytycznej TETRA, wdrożony i z powodzeniem stosowany w Grupie Energa, został przetestowany m. in. w ratownictwie morskim i medycznym na Pomorzu. Teraz ten najbardziej zaawansowany i działający w Europie system radiokomunikacyjny będzie wykorzystany także przez LOTOS Petrobaltic. Oferowana przez spółkę Enspirion usługa łączności krytycznej zapewni niezawodną komunikację w sytuacjach kryzysowych oraz w bieżącej pracy.

21 maja 2019 roku przedstawiciele LOTOS Petrobaltic S.A. i spółki Grupy Energa - Enspirion Spółka z o.o. podpisali umowę w sprawie świadczenia usługi łączności krytycznej TETRA. Składa się na nią komunikacja głosowa w cyfrowym standardzie radiowym TETRA w trybie grupowym i indywidualnym, usługi lokalizacji, transmisja krótkich wiadomości tekstowych.

Usługa TETRA, która będzie wykorzystywana przez LOTOS Petrobaltic, jest nietypowa ze względu na zastosowanie w akwenie morskim. Przeprowadzone testy dowiodły, że TETRA zbudowana przez Energa Operator S.A. jako system funkcjonujący na lądzie, świetnie sprawdziła się na morzu. Z tego systemu łączności mogą korzystać w akwenie morskim różne podmioty.

Umowa podpisana z LOTOS Petrobaltic pozwoli wyposażyć w usługę łączności krytycznej jednostki pływające, platformy oraz siedzibę Spółki na lądzie. W przyszłości LOTOS Petrobaltic będzie mógł łączyć się bezpośrednio m. in. z pozostałymi spółkami Grupy LOTOS i służbami portowymi.

– Bardzo cieszy mnie fakt nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania łączności krytycznej TETRA – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. – Infrastruktura TETRA wybudowana przez spółkę Grupy Energa pokrywa swoim zasięgiem również obszar działalności morskiej naszej firmy na Morzu Bałtyckim. Ogromnym atutem tego systemu jest doskonała jakość i pewność połączeń, co w służbie morskiej ma ogromne znaczenie przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zapewni to dodatkową łączność dyspozytorów na lądzie z załogami platform wiertniczych i wydobywczych oraz ze statkami obsługującymi logistykę morską w Grupie LOTOS Petrobaltic. Obecnie planujemy wykonanie instalacji na wszystkich naszych statkach i platformach. Natomiast w przyszłości rozważamy też uruchomienie dodatkowej stacji bazowej na złożu B8, która zwiększy zasięg systemu m.in. dla morskich służb ratownictwa oraz dla planowanych projektów energetycznych, czyli morskich farm wiatrowych.

– Projekt udostępnienia TETRA, który na rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na celu wykorzystanie potencjału sieci TETRA dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego obywateli – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enspirion spółka z o.o. - W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, jak i dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju projektu będziemy poszukiwać partnerów i klientów, dla których niezawodna łączność jest kluczowa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie sieci łączności krytycznej TETRA to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci wybudowanej przez Energa Operator.

TETRA sprawdzona na morzu

System TETRA był testowany na morzu przez LOTOS Petrobaltic S.A., spółkę Grupy LOTOS, prowadzącą prace wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim. W ramach testów dwa statki obsługujące platformy wiertnicze i wydobywcze: ATHS Bazalt i PSV Sylur zostały wyposażone w radiotelefony pozwalające na stałą komunikację z dyspozytorem na lądzie. System zostanie zainstalowany na platformach i czterech statkach obsługujących platformy. Tego typu morskie instalacje sieci łączności krytycznej TETRA będą mogły także obsługiwać projekty energetyczne, m. in. farmy wiatrowe offshore.

Dużym atutem systemu jest możliwość łączności selektywnej tj. pomiędzy dwoma dowolnymi użytkownikami lub też w razie potrzeby całej dedykowanej grupy użytkowników. (Lotos)

Komentarze