Reklama

Ropa

Lotos: Kompleks koksowania instalacji Efektywnej Rafinacji formalnie zakończony

Fot.: Grupa LOTOS
Fot.: Grupa LOTOS

Budowa pierwszego w Polsce kompleksu koksowania - kluczowej instalacji projektu efektywnej rafinacji, została formalnie zakończona - poinformowała w komunikacie Grupa Lotos. Teraz rozpoczną się jej próby i testy.

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) to budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii.

Grupa Lotos poinformowała w komunikacie, że 29 czerwca br. kompleks koksowania (DCU - Delayed Coker Unit)osiągnął status formalnego zakończenia budowy, które poprzedzone było długotrwałym procesem sprawdzania wszystkich systemów, potwierdzenia ich właściwego wykonania i funkcjonowania oraz wykrywania i usuwania usterek. "Konsekwencją jest przekazanie instalacji do rozruchu, czyli do prób i testów jej użytkownikowi - Zakładowi EFRA należącym do spółki Lotos Asfalt, właściciela instalacji" - napisano w komunikacie spółki.

"Gotowość do rozruchu technologicznego głównej instalacji projektu EFRA to bardzo dobra informacja dla Lotosu, który będzie dysponował jeszcze bardziej efektywną, innowacyjną, ekologiczną i dochodową rafinerią, produkującą prawie wyłącznie wysokomarżowe produkty" – ocenił cytowany w komunikacie spółki prezes Zarządu Grupy Lotos Mateusz A. Bonca.

"Instalacja DCU pozwoli nam wycofać się z produkcji ciężkiego oleju opałowego. To ważne, ponieważ już w styczniu 2020 r. wchodzą w życie przepisy IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska - PAP) zakazujące spalania go przez statki, czyli głównego konsumenta tego wysokosiarkowego paliwa. Zamiast tego mało wartościowego i nie ekologicznego produktu uzyskamy z ciężkiej pozostałości po przerobie ropy wysokiej jakości olej napędowy i paliwo lotnicze oraz koks, zwiększając naszą marżę rafineryjną" - dodał cytowany w komunikacie prezes.

Lotos poinformował, że dzięki realizacji Projektu EFRA, będzie produkował będzie prawie wyłącznie czyste i wysokomarżowe produkty, których udział w rafineryjnej produkcji wzrośnie z około 77 proc. w 2012 r. do ponad 89 proc. "Efekty finansowe uruchomienia Kompleksu Koksowania powinny być widoczne w wynikach finansowych Grupy LOTOS za 4. kwartał 2019 r" - oceniono w komunikacie.

"Realizacja Projektu EFRA rozwiązuje problem dotyczący wszystkich rafinerii na świecie. To problem związany z kwestią ciężkich pozostałości po przerobie ropy. Dzięki tej inwestycji przechodzimy na wyższy poziom technologiczny" - podkreślił wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski.

"To jednak nie koniec naszej innowacyjnej drogi do doskonalenia rafinerii, a nowy początek. Przed nami kolejne wyzwania prowadzące do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału naszych instalacji oraz jeszcze lepszych efektów ekonomicznych" - ocenił Demski.

Grupa Lotos poinformowała, że projekt EFRA to kontynuacja procesu  technologicznego unowocześniania rafinerii i optymalizacji łańcucha przerobu ropy naftowej zapoczątkowanego w ramach "Programu 10+", który zwiększył przerób rafinerii o 4,5 mln ton rocznie. EFRA znacznie zwiększy głębokość przerobu ropy, co pozwoli na wytworzenie dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu. W skład uruchamianego Kompleksu Koksowania wchodzi instalacja opóźnionego koksowania, hydroodsiarczania benzyny oraz magazynowania i dystrybucji koksu. Wcześniej uruchomiono inne instalacje w ramach EFRA, m.in. destylacji próżniowej hydrowaksu i wytwórnię wodoru.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa.

Lotos to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. Lotos to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama