• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Grupa Orlen skonsolidowała aktywa laboratoryjne

Fot. www.orlen.pl
Fot. www.orlen.pl

​Od 1 sierpnia br. analizy laboratoryjne oraz pobór próbek wód, ścieków i środowiska pracy wykonywane dotychczas przez ORLEN Eko przejmie spółka z Grupy Kapitałowej (GK) specjalizująca się w tym obszarze czyli ORLEN Laboratorium.

Porozumienie zawarte między obiema spółkami, które przewiduje także przejęcie pracowników ORLEN Eko, którzy zajmowali się badaniami, kończy kolejny etap konsolidacji aktywów laboratoryjnych w Grupie ORLEN. Przeprowadzone działania konsolidacyjne to realizacja strategii Koncernu, a także zapewnienie optymalnych warunków rozwoju spółkom: ORLEN Laboratorium i ORLEN Eko. 

- Projekt konsolidacji aktywów laboratoryjnych uzyskał pozytywne opinie właścicieli biznesowych, samych spółek oraz ich pracowników. Działania te pozwolą na rozwój oraz optymalne wykorzystanie laboratoriów, które znajdują się w Grupie ORLEN. Umożliwi to dalsze utrzymanie usług laboratoryjnych świadczonych przez Koncern na najwyższym światowym poziomie– mówi Jakub Modrzejewski, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. 

 Pracownicy, którzy do tej pory wykonywali badania i analizy laboratoryjne w ORLEN Eko od 1 sierpnia br. będą przejęci i zatrudnieni w innej spółce GK czyli ORLEN Laboratorium. Kompleksowe zarządzanie usługami laboratoryjnymi to także konkretne efekty dla Koncernu takie jak np. ich standaryzacja i wysoki poziom oraz podniesienie efektywności tego obszaru w skali całej Grupy Kapitałowej. (Orlen Laboratorium)

Komentarze