Reklama

Ropa

Grupa Lotos: analizujemy wyniki odwiertu, gdzie niedawno odkryto ropę

Fot. Lotos
Fot. Lotos

Prowadzimy szczegółowe analizy wyników odwiertu poszukiwawczego „Liatarnet” na norweskiej koncesji, gdzie niedawno odkryto ropę - poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Grupa Lotos. Zasoby oszacowano na około 80-200 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

Udziałowcem koncesji PL 442 jest Lotos Exploration & Production Norge (udział 9,74 proc.), a jej operatorem - firma AkerBP (90,26 proc.). 

"Wstępne wyniki potwierdziły odkrycie wydobywalnych zasobów ropy naftowej na szacowanym poziomie ok. 80-200 mln boe (100 proc.), co przekłada się na udział Lotosu ok. 8-19 mln boe. Dalsze prace mają na celu bardziej precyzyjne określenie oczekiwanej wielkości zasobów i koncepcji zagospodarowania złoża. Dopiero pełne wyniki analiz będą podstawą do określenia możliwej ścieżki zagospodarowania odkrytych zasobów i terminu włączenia ich do eksploatacji" - napisano w komunikacie. 

Jak podała Grupa we wcześniejszym komunikacie, wiercenie otworu poszukiwawczego na koncesji PL 442 rozpoczęto w czerwcu 2019 roku; miało ono potwierdzić potencjał odwiertu "Liatarnet". "O znaczeniu tego wydarzenia świadczą statystyki, zgodnie z którymi po 2011 r. nowe odkrycia na Morzu Północnym miały średnio zaledwie 20 mln baryłek wydobywanych ropy lub gazu" - podkreślono wówczas. 

Koncern wyjaśnił, że odkrycie zasobów "Liatarnet" jest "kolejnym elementem potencjału rozwojowego nowego hubu wydobywczego w Norwegii – w ramach projektu NOAKA". "Projekt NOAKA dotyczy zagospodarowania złóż odkrytych w obszarze na północ od złoża Heimdal: Frigg Gamma Delta, Rind, Fulla i Froy, a także nowo-odkrytych złóż Langfjellet (sierpień 2016) i Liatarnet. Projekt jest na etapie koncepcyjnej (wyboru optymalnej ścieżki zagospodarowania). Potencjał zasobowy złóż obszaru NOAKA, uwzględniając odkrycie Liatarnet, szacowany jest na ok. 38-49 mln boe dla udziału Lotosu. Dla Grupy projekt stanowi atrakcyjny potencjał wzrostu wydobycia w długim terminie" - oceniono. 

Grupa Lotos prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Morzu Północnym – po norweskiej stronie szelfu – za pośrednictwem spółki Lotos Exploration and Production Norge AS (LEPN). "Na koniec czerwca 2019, spółka LEPN była udziałowcem łącznie w 28 koncesjach, w ramach których osiem jest aktualnie w fazie produkcyjnej i obejmuje eksploatowane złoża w obszarach Heimdal i Sleipner; cztery są aktualnie w fazie zagospodarowania i obejmują złoża Utgard (rozpoczęcie wydobycie planowane w 4 kw. 2019) oraz Yme (rozpoczęcie wydobycia planowane w połowie 2020 roku); jedenaście jest w fazie koncepcyjnej bądź przygotowania do zagospodarowania i obejmuje odkryte złoża w obszarze Heimdal (Frigg Gamma Delta, Langfjellet Fulla, Rind, Froy, Liatarnet – tzw. projekt NOAKA, a także Trell, Trine, Peik), a pięć jest w fazie poszukiwawczej" - poinformowała spółka. 

W I kwartale br. wydobycie Lotosu w Norwegii wyniosło 14,8 tys. boe dziennie, czyli 72 proc. łącznego wolumenu wydobycia Grupy. Surowiec wydobywano ze złóż zlokalizowanych w obszarach Sleipner i Heimdal. Na koniec marca br. potwierdzone rezerwy ropy i gazu Grupy w kategorii 2P w Norwegii wyniosły 36,0 mln boe, czyli 41 proc. łącznych rezerw spółki.

Grupa poinformowała, że w nadchodzącym roku zakładany jest wzrost wydobycia w Norwegii dzięki włączeniu do eksploatacji nowych złóż: Utgard i Yme. 

"Złoże Utgard jest w końcowej fazie zagospodarowania, realizowane poprzez podłączenie do infrastruktury hubu Sleipner; rozpoczęcie wydobycia zakładane w IV kwartale 2019 r. na średnim poziomie 4,1 tys. boe/d (średnia 5-letnia od momentu uruchomienia produkcji)" - zaznaczono. Natomiast złoże Yme jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania, a rozpoczęcie wydobycia planowane jest w połowie 2020 roku na średnim poziomie 5,1 tys. boe/dzień (średnia 5-letnia od momentu uruchomienia produkcji).

Grupa zakłada dalszy konsekwentny rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Norwegii. "Jedną z realizowanych opcji rozbudowy portfela aktywów jest udział w rundach koncesyjnych APA. W ramach realizowanej strategii umacniania pozycji wokół istniejących hubów, Lotos w szczególności analizuje perspektywiczne obszary zlokalizowane wokół hubów Heimdal i Sleipner. Nowe odkrycia w tych obszarach dają potencjał efektywnego zagospodarowania przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (w tzw. trybie fast-track), co wpływa pozytywnie na koszt i czas realizacji nowych projektów" - dodano. 

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć blisko 500 stacji paliw, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.(PAP) 

Reklama

Komentarze

    Reklama