Reklama

Ropa

Fundacja Orlen przyzna 3 mln zł w grantach dla 300 organizacji

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Fundacja Orlen przyznała granty na inicjatywy społeczne w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi. Tegoroczne wsparcie w wysokości 3 milionów złotych trafi do 300 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w Polsce. 

Spośród prawie 3 tysięcy zgłoszeń, powołana przez Fundację Orlen, rada ekspertów wybrała 300 zwycięskich projektów w III edycji programu Moje Miejsce na Ziemi. 

- Za nami kilka tygodni wytężonej pracy nad analizą nadesłanych zgłoszeń. Wybór był trudny, ale finalnie udało nam się wyłonić projekty, które nie tylko są wartościowe, ale i pozwolą na dotarcie do prawie miliona beneficjentów – mówi Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji Orlen. Ponad 70% zwycięskich organizacji pochodzi ze wsi i miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, co pokazuje, jak wielka jest determinacja i potrzeba rozwoju najmniejszych społeczności – dodaje. 

Najwięcej grantów, bo aż 95, otrzymały projekty nadesłane w kategorii związanej z zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Na drugim miejscu znalazły się zgłoszenia dotyczące podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. W każdej z tych kategorii przyznano po 42 granty. 

- To dla nas wyróżnienie i wielka radość. Dzięki programowi uda nam się stworzyć kuchnię w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich, która będzie służyć mieszkańcom całej wsi. Powstanie miejsce, gdzie starsi mieszkańcy, seniorzy, osoby z grupami inwalidzkimi, kilka razy w miesiącu będą mogli się spotkać i dzięki pracy członkiń naszego koła, spożyć ciepły, pożywny i zdrowy posiłek – mówi Katarzyna Kaczmarzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Laskowskiej, które jest tegorocznym beneficjentem programu w kategorii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. 

Udział w programie to dla wielu organizacji nie tylko możliwość zrealizowania zamierzonego celu, ale również szansa na szerzenie idei wolontariatu i aktywizację lokalnej społeczności. Zgodnie z deklaracjami wnioskodawców, do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 4 tysiące  wolontariuszy i blisko 3 tysiące   osób niepełnosprawnych. 

Beneficjenci III edycji programu pochodzą ze wszystkich 16 województw. Jednak zdecydowanie najwięcej, bo aż 37 projektów zostanie zrealizowanych w województwie małopolskim. Na drugim miejscu pod względem liczby organizacji z przyznanymi grantami znajdują się województwa: mazowieckie i łódzkie.  

W III edycji programu Moje Miejsce na Ziemi, uczestnicy walczyli o granty w wysokości 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł i 20 000 zł. Beneficjenci mają czas na realizację zgłoszonych projektów do czerwca 2021 roku. Lista wszystkich zwycięzców została opublikowana na stronie Fundacji Orlen: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

W ciągu trzech edycji Fundacja Orlen na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 7 mln złotych.

Komentarze