Reklama

Ropa

Dobre wyniki PKN Orlen za pierwszy kwartał

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

PKN ORLEN zakończył I kwartał 2018 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 1,9 mld zł. Rezultat został osiągnięty w efekcie wzrostu przerobu ropy o 8%, wzrostu wolumenów sprzedaży o 4% oraz wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu (r/r). Segment detaliczny zanotował rekordowy kwartał, osiągając wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł.

Ważnym  wydarzeniem w pierwszym kwartale br. było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Grupy LOTOS oraz deklaracji o współpracy z rządem Litwy w kontekście rozwoju spółki ORLEN Lietuva. W omawianym okresie  Koncern dokonał częściowego wykupu akcji od udziałowców mniejszościowych Unipetrolu. Zarząd PKN ORLEN rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie 3 zł za akcję. 

W I kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął: 

  • 1,9 mld zł EBITDA wg LIFO
  • Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 464 mln zł
  • Wzrost przerobu ropy o 8% (r/r)
  • Wzrost wolumenów sprzedaży o 4% (r/r)
  • Wzrost przychodów o 2% (r/r)

– Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne w I kwartale, Grupa ORLEN wypracowała bardzo dobre wyniki, Koncern wchodzi więc w kolejny kwartał utrzymując silną pozycję finansową. Jesteśmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy LOTOS czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Koncernu i Polski – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  

W I kwartale 2018 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 0,7 USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o 13 USD/bbl (r/r) oraz umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na rynku polskim, czeskim i litewskim odnotowano wyższą konsumpcję oleju napędowego (r/r), przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim. Konsumpcja benzyn (r/r) była wyższa w Polsce i Niemczech, przy spadkach w Czechach i na Litwie.

Segment downstream Koncernu w I kwartale 2018 roku wypracował wynik BITDA wg LIFO na poziomie 1,5 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy wzroście przerobu o 8% (r/r)w efekcie pełnego wykorzystania mocy w rafineriach w Płocku i Możejkach, oraz wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r). W omawianym okresie (r/r) wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, w Polsce o 14%, olefin i poliolefin, przy niższej sprzedaży benzyn, LPG, nawozów, PCW i PTA. Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez wyższe koszty zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne, pogorszenie marż na poliolefinach, lekkich i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz umocnienie kursu PLN względem walut obcych. 

Segment detaliczny w I kwartale 2018 roku wypracował rekordowy dla tego okresu rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł. Koncern odnotował 11% (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach o 2,9 pp (r/r) w efekcie włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV. W tym czasie odnotowano wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim przy porównywalnych marżach na rynku niemieckim i litewskim (r/r). W I kwartale 2018 roku Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową odnotowując wzrost liczby punktów Stop Cafe i Star Connect o 138 (r/r). Na koniec tego okresu łącznie funkcjonowały 1864 punkty, w tym: 1611 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 209 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 210 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 20 Star Connect w Niemczech. Koncern udostępnił także usługę carsharingu na Śląsku i w Zagłębiu – tym samym można z niej korzystać już na 70 stacjach paliw pod marką ORLEN. W kwietniu br. Koncern wprowadził na polski rynek paliwa EFECTA, które zastąpią dostępne dotychczas EuroSuper 95 i Ekodiesel Ultra. Zaawansowane rozwiązania technologiczne zastosowane w nowych produktach plasują Koncern w europejskiej czołówce wytwórców paliw. 

W I kwartale 2018 roku Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 19% (r/r), osiągając poziom 17,1 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 68 mln zł. W Polsce zakończono wiercenie 3 otworów poszukiwawczych oraz kontynuowano analizy danych sejsmicznych. Prowadzono również prace przygotowawcze do wykonania akwizycji danych sejsmicznych oraz kolejnych wierceń poszukiwawczych.

Na aktywach kanadyjskich wspólnie z partnerami rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, a 6 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 7 odwiertów na obszarze Kakwa oraz Ferrier. W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu i sieci rurociągów zbiorczych oraz rozpoczęto kolejną fazę instalacji gazodźwigów na otworach wydobywczych. 

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, Koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. W I kwartale 2018 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie bloku parowo-gazowego w Płocku, wspólnie z PSE kontynuowano jego testy i próby, a także uzyskano wszystkie decyzje niezbędne do eksploatacji. Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN ORLEN będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5 proc. łącznej produkcji w Polsce. PKN ORLEN ogłosił także postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc inwestycji może wynieść 1200 MW. W I kwartale br. z sukcesem udało się zakończyć negocjacje z generalnym wykonawcą bloku CCGT we Włocławku. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum (General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA), wdroży m.in. zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu podniesienie dyspozycyjności i efektywności pracy bloku.

W ostatnim kwartale Koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 0,5 mld zł. Dług netto Koncernu wynosi 5,2 mld zł, przy zachowaniu bezpiecznego, przewidzianego w strategii, poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego 15,7%. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, PKN ORLEN zamierza kontynuować program obligacji detalicznych, zainicjowany jeszcze w 2017 r. W związku ze zgodą Zarządu Spółki, subskrypcja kolejnej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych rozpocznie się już 7 maja br.

pam/Orlen

Reklama

Komentarze

    Reklama