Reklama

Ropa

Robert Pietryszyn wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP

  • Artystyczna wizualizacja załogowego lądownika księżycowego. Ilustracja: NASA

8 sierpnia br. Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP) wybrała Roberta Pietryszyna, prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

Przewodniczącym został Eryk Kłossowski, na stanowisko wiceprzedowniczącego wybrano również Rafała Milanda.

Warto przypomnieć, że od 27 lipca br. Rada Dyrektorów CEEP występuje w następującym składzie:

  • Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE ( do akceptacji przez Radę Nadzorczą PGE)
  • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE
  • Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.
  • Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A.

CEEP jest jedyną organizacją branżową sektora energii z Europy Centralnej w Brukseli i  odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu oraz opiniowaniu dyrektyw unijnych. Działa na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa w sektorze energii UE. Prowadzi także szczegółowe prace analityczne, stając się wyrazicielem poglądów swoich członków. CEEP reprezentuje szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Głównym celem działania organizacji jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa w sektorze energii UE. 

Zobacz także: Prezes Lotosu członkiem rady dyrektorów CEEP

 

Reklama

Komentarze

    Reklama