Reklama

Górnictwo

Rezygnacja wiceprezesa Węglokoksu

  • Fot. House Committee on Science, Space, and Technology/Youtube

Zarząd Węglokoksu poinformował, że Piotr Lasecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa ds planowania i rozwoju. 

Piotr Lasecki pełnił tę funkcję od 1 maja 2015 r. 

Aktualnie w skład zarządu wchodzą trzy osoby: Jerzy Podsiadło (prezes), Robert Kwaśniak (wiceprezes ds. finansowych) oraz Sławomir Suchoń (wiceprezes ds. grupy kapitałowej). 

Podstawowym obszarem aktywności spółki są zakupy węgla na eksport dokonywane na podstawie wieloletnich umów zawartych z Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową, Katowickim Holdingiem Węglowym oraz Południowym Koncernem Węglowym.

Finalnymi odbiorcami polskiego węgla są m.in. elektrownie, ciepłownie, koksownie, zakłady przemysłowe, wytwórcy żelazostopów, a także dystrybutorzy opałowego węgla sortowanego. Najważniejszym rynkiem zbytu są kraje Unii Europejskiej.

Przedmiotem działalności spółki w obrocie zagranicznym jest również import magnetytu oraz sprzętu inwestycyjnego, a także świadczenie usług kontrolno-pomiarowych w imporcie gazu. 

Na rynku krajowym Węglokoks prowadzi działalność w zakresie leasingu maszyn i urządzeń dla górnictwa, dostaw magnetytu i flokulantów dla przemysłu węglowego, obrotu paliwami ciekłymi, a także dostaw materiałów i urządzeń dla sektora paliwowo-energetycznego.

Zobacz także: 

Zobacz także: 

Komentarze