Reklama

Gaz

Rekordowy wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE

Fot. www.tge.pl
Fot. www.tge.pl

Wolumen obrotu gazem ziemnym w sierpniu był największym od października roku 2014. Łącznie wyniósł 17 381 055 MWh, o 129,1 proc. więcej niż w sierpniu roku 2016 - poinformowała Towarowa Giełda Energii

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 17 381 055 MWh, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r (o 129,1 proc.) i stanowi najwyższy wolumen miesięczny od października roku 2014. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 16 530 446 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 148,2 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 850 609 MWh, co jest wynikiem niższym o 8,0 proc. r/r. Na wolumen rynku spot złożyło się 627 792 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 7,3 proc. r/r) oraz 222 817 MWh na RDBg (spadek o 9,9 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w sierpniu do poziomu 72,53 zł/MWh, czyli o 3,26 zł/MWh względem lipca br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 80,57 zł/MWh, a więc o 2,37 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 6 401 846 MWh i był o 32,2 proc. niższy niż w sierpniu roku 2016. Na RTT nastąpił spadek o 39,8 proc. r/r przy wolumenie 4 507 286 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 3,1 proc. do poziomu 1 894 560 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w sierpniu na poziomie 163,47 zł/MWh - o 6,81 zł/MWh wyższym niż w lipcu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 163,72 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,50 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lipcu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 3 610 575 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do sierpnia roku ubiegłego o 20,3 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 354 931 MWh, a więc o 26,5 proc. wyższym niż w sierpniu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 38,95 zł/MWh, co oznacza wzrost o 7,78 zł/MWh względem lipca br.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami na sesjach RPM był najwyższy w historii giełdy, po raz pierwszy przekraczając 1 TWh w miesiącu (1 071 012 MWh). Jednocześnie wolumen ten był po raz pierwszy w historii tego rynku większy od wolumenu w transakcjach pozasesyjnych - 1 069 918 MWh.

Sierpniowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 67 474 MWh. Większość – 53 240 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 4,40 zł/MWh, do poziomu 306,45 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 18 821 toe (w tym 18 417 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 43,9 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 130,08 zł/toe, do poziomu 714,85 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W sierpniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 131 922 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,52 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec sierpnia 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 sierpnia 2017 r. członkami rejestru było 3 320 podmiotów, w sierpniu przybyło ich 50.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 316 firm, w sierpniu dołączyły do Rejestru 4 nowe podmioty.

Zobacz także: Nowy blok Elektrowni Dolna Odra jednak na gaz

Zobacz także: PGNiG kupi LNG z Norwegii

Komentarze