Reklama

Portal o energetyce

Rekordowy udział OZE w niemieckiej energetyce. Takiego wyniku nie było od początku pomiarów

Autor. Unsplash

Udział OZE w niemieckiej energetyce jeszcze nigdy nie był tak wysoki – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. W I kwartale produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła niemal 60%, stawiając energetykę wiatrową na pierwszym miejscu. Jednocześnie produkcja z konwencjonalnych źródeł spadła o ponad 25% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji energii elektrycznej za I kwartał tego roku. Jak stwierdzono w dokumencie, w tym okresie odnotowano najwyższy kwartalny udział energii z odnawialnych źródeł energii od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2018 roku.

Reklama

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie od stycznia do końca marca wyprodukowano i wprowadzono do sieci 121,5 mld kWh, co oznacza spadek o 7,5% względem wyniku z ub. roku, który wówczas wyniósł 131,4 mld kWh.

Pomimo ogólnego spadku produkcji energii, udział energii z OZE wzrósł z poziomu 48,5% do 58,4%, co oznacza wzrost o 11,6%. Na pierwszym miejscu w sektorze uplasowała się energetyka wiatrowa z produkcją 38,5%. Podobnie jak w pierwszym kwartale 2023 roku, onshore utrzymał status najważniejszego źródła energii.

Czytaj też

Na drugim miejscu uplasowała się energetyka słoneczna, która odnotowała wzrost produkcji o 21%. Udział fotowoltaiki w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej wyniósł 6,6%. Jak widać po statystykach, na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: produkcja energii z biogazu, energetyka wodna oraz inne pozostałe bezemisyjne źródła energii.

Węgiel traci na sile

Produkcja energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł odnotowała istotny spadek, zmniejszając się z 51,5% w ubiegłym roku do poziomu 41,6% w ostatnim kwartale. Główną przyczyną tego trendu był znaczny spadek produkcji energii z węgla, który obniżył się o 11 mld kWh, co stanowi spadek o 28,2%. Mimo to węgiel nadal odgrywał kluczową rolę w niemieckim miksie energetycznym, utrzymując się na poziomie 23,0%.

Reklama

Statystyki wskazują, iż choć udział gazu ziemnego w ogólnym miksie energetycznym wzrósł do 15,8%, to ilość energii elektrycznej dostarczonej zmniejszyła się o 0,4 mld kWh, co odpowiada spadkowi o 1,9%. W pierwszym kwartale 2024 roku, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, całkowita produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego wyniosła 19,2 mld kWh.

Czytaj też

W związku z wyłączeniem trzech ostatnich elektrowni jądrowych w połowie kwietnia ub. roku, w pierwszym kwartale nie dostarczono ani jednej kWh z tego źródła, co również odbiło się po statystykach. W pierwszym kwartale 2024 roku Niemcy zanotowały wzrost importu energii elektrycznej o 38,5% w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Całkowity import wyniósł 16,8 mld kWh, podczas gdy w pierwszym kwartale 2023 roku było to 12,1 mld kWh. Jednocześnie eksport energii elektrycznej zmniejszył się o 21,7% do poziomu 16,7 mld kWh, w porównaniu do 21,3 mld kWh w pierwszym kwartale 2023 roku.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama