• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Ratunek dla górnictwa: wzrost cen węgla albo restrukturyzacja

  • Rysunek koncepcyjny satelity pogodowego systemu DSMP. Ilustracja: dmsplegacy.com

Ratunkiem dla polskiego górnictwa jest wzrost cen węgla na światowych rynkach lub cięcie kosztów działalności spółek wydobywczych. Środowisko związane z górnictwem nie ma wpływu na ceny surowca, ale może zrestrukturyzować kopalnie - informuje agencja Newseria.

Trzy zespoły robocze mają zająć się stworzeniem strategii dla polskiego górnictwa. W ich skład wchodzić mają przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, rządu oraz eksperci. Na przedstawienie rozwiązań mają dwa miesiące. W ocenie analityków stojące przed nimi zadanie nie jest łatwe.

– Rozwiązania są dwa: albo ceny węgla pójdą do góry, albo koszty zostaną obniżone. Oczywiście na pierwszy czynnik spółki wydobywcze nie mają większego wpływu, a ceny węgla na razie raczej nie wzrosną, w związku z tym spółki muszą obniżać koszty – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Bartosz Zawadzki, analityk rynku kapitałowego Admiral Markets– Koszty muszą być obniżone, żeby te kopalnie w końcu stały rentowne. W innym przypadku czeka je po prostu zamykanie.

Analityk Admiral Markets uzupełnia, że perspektywy dla branży i spółek wydobywczych nie są optymistyczne. W tej chwili nic nie zapowiada rewolucyjnych kroków w spółkach górniczych, co wynika m.in. z zależności tych firm od skarbu państwa.

– Na razie nikt z polityków nie zdecydował się na jakiekolwiek kroki w celu obniżenia kosztu wydobycia węgla, co mogłoby uchronić przed bankructwem te firmy – mówi Bartosz Zawadzki.

Notowania węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA) w 2014 r. spadły z ponad 80 dolarów do niecałych 70 dolarów za tonę, a od początku stycznia węgiel jest jeszcze tańszy. 6 marca za jedną tonę surowca należało zapłacić 61,54 USD.

– Na pewno na sektor wydobywczy będą wpływały ceny węgla, gdyż te spółki wydobywają głównie węgiel kamienny. Widać od 2011 roku ewidentny trend spadkowy w przychodach, co jest związane z obniżką cen węgla na świecie. Te przychody sukcesywnie spadają w trzech największych i najbardziej znanych spółkach: JSW, Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym – zwraca uwagę Zawadzki. 

Z drugiej strony jak dodaje ekspert, co roku rosną koszty działalności spółek wydobywczych, a powiększająca się dysproporcja między kosztami i przychodami wpływa negatywnie na zyski kopalń.

Notowana na GPW Jastrzębska Spółka Giełdowa z ostatnich dostępnych danych w ciągu 9 miesięcy 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży rzędu 4,78 mld zł i stratę netto 302,6 mln zł. W tym samym okresie 2013 roku wartości te wyniosły odpowiednio 5,79 mld zł i 75,4 mln zł (zysk netto). Z kolei w przypadku spółek niepublicznych – KW i KHW, które raportują tylko wyniki całoroczne, dane finansowe z 2013 r. w porównaniu z danymi z 2012 r. nie są dużo słabsze, ale należy oczekiwać, że gorsze rezultaty  podobnie jak JSW  firmy te osiągnęły w 2014 roku.

Komentarze