Reklama

Portal o energetyce

Rada Europy upomina Rosję w sprawie Jukosu

Komitet Ministrów Rady Europy zwrócił uwagę rosyjskim władzom, że 15 czerwca mija termin dostarczenia harmonogramu spłaty 1,86 mld euro odszkodowania zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na rzecz byłych udziałowców Jukosu. 

Komitet Ministrów Rady Europy monitoruje realizację decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Po ostatnim posiedzeniu (11 czerwca) wydano oświadczenie, z którego wynika, że Rosja zwleka z wypełnieniem swoich zobowiązań wobec byłych udziałowców Jukosu. W marcu Komitet zobowiązał Federację Rosyjską do przedstawienia szczegółowego harmonogramu wypłaty odszkodowań. Służby prasowe Rady Europy poinformowały, że termin na przedłożenie wspomnianych dokumentów upływa 15 czerwca i do tej pory nie zostały one złożone w sekretariacie.

"Biorąc pod uwagę, że termin upływa w ciągu kilku dni, a Komitet Ministrów nadal nie otrzymał żadnej informacji od Rosji w rzeczonej sprawie, wezwaliśmy władze rosyjskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do właściwego wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"- czytamy w oświadczeniu.

W tym kontekście symptomatyczne wydają się słowa rosyjskiego Ministra Sprawiedliwości Aleksandra Konowałowa, który komentując wyrok ETPC powiedział, że ,,(…) czas pokaże, w jakim stopniu ten może być wyegzekwowany od Federacji Rosyjskiej".

 Choć sprawa jest bez wątpienia bardzo poważna, to bynajmniej nie stanowi największego problemu rosyjskich władz w kontekście sporów z Jukosem w tle. W lipcu 2014 roku Trybunał Arbitrażowy w Hadze zasądził na rzecz byłych głównych akcjonariuszy spółki (i kosztem Rosji) odszkodowanie w wysokości 50 miliardów dolarów plus koszty sądowe i odsetki – szacowane w chwili obecnej na ok. 355 mln dolarów.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama