Reklama

Gaz

PSG podsumowuje rok obowiązywania nowej strategii

Fot. psgaz.pl
Fot. psgaz.pl

29 czerwca ubiegłego roku została zatwierdzona nowa Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016–2022. Zakłada ona intensywne działania prorozwojowe, wyrażone zwiększeniem wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz liczby zgazyfikowanych gmin w Polsce, które mają  stanowić podstawę budowy stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Realizując zapisy Strategii, w 2017 r. PSG kontynuuje zintensyfikowane działania na rzecz rozwoju rynku dystrybucji gazu. Porównanie wyników osiągniętych w I połowie 2015 i 2017 r. wyraźnie wykazuje na efekty wzrostowe podejmowanych w ramach nowej Strategii inicjatyw.

Aktywność w zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu

Zakres działania

I – VI 2015

I – VI 2017

Odchylenie

2015-2017

Wolumen dystrybuowanego gazu

5,3 mld m3

6,1 mld m3

+15,09%

Wydane warunki przyłączenia

do sieci gazowej

56 958 szt.

76 039 szt.

+33,50 %

Podpisane umowy przyłączeniowe

24 029 szt.

38 866 szt.

+61,75 %

 

 

 

 

W 2016 roku PSG rozpoczęło intensywne spotkania z przedstawicielami gmin w całej Polsce w sprawie gazyfikacji. Efektem tych spotkań jest podpisanych na obecną chwilę 439 listów intencyjnych, z czego 158 do końca 2016 roku i 281 w pierwszej połowie 2017 r.

Aktywna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, proaktywne podejście do potencjalnych odbiorców gazu oraz mobilizacja jednostek terytorialnych PSG w zakresie nowych gazyfikacji spowodowały, że dostęp do gazu uzyskały aż 42 nowe gminy (wg Raportu GUS ZPG7).

Tworzenie potencjału do rozwoju oraz przyłączania kolejnych odbiorców uzależnione jest od rozbudowy sieci dystrybucyjnej gazu. W Strategii PSG szczególną uwagę poświęcono przyspieszeniu procesu inwestycyjnego, które jest konsekwentnie realizowane. Niestety realizacja inwestycji, zwłaszcza w sieć wysokiego ciśnienia, to proces wieloletni. Pełne efekty podjętych w tym zakresie działań będą widoczne dopiero za kilka lat. Jednak zamiana struktury organizacyjnej towarzysząca nowej Strategii oraz wprowadzenie zarządzania procesowego już przynoszą pożądane efekty. Zauważalne jest to szczególnie w rozbudowie infrastruktury średniego i niskiego ciśnienia.

Przez rok obowiązywania nowej Strategii od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 wybudowano:

  • 9 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych I Stopnia
  • 658 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych II Stopnia
  • Łączna długość wybudowanych nowych gazociągów to 3 439 km z czego: wysokiego i podwyższonego średniego 36 km natomiast średniego i niskiego 3 403 km
  • 57 744 szt. przyłączy gazu (wg. dowodów OT).

W ramach rozwoju rynku dystrybucji gazu oraz zwiększania efektywności procesu inwestycyjnego PSG podejmuje również działania w zakresie pozyskania środków unijnych. W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 roku zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 115,2 mln PLN.

Zobacz także: Gospodarka ponad wszystko. Niemcy stają w obronie swoich interesów [ANALIZA]

Realizacja nowej strategii rozwojowej jest również związana z tworzeniem nowych miejsc pracy. Do końca czerwca 2017 roku PSG zwiększyła zatrudnienie w całej Polsce o  460 osób w porównaniu do 31.12.2015 r.

Podsumowując realizację Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa w pierwszą rocznicę jej zatwierdzenia można zauważyć, że realizacja wszystkich kluczowych celów przebiega zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach nawet go wyprzedza.

Realizacja kluczowych celów strategicznych PSG na lata 2016 – 2022.

Nazwa celu

Plan

2016 - 2022

Wykonanie

2016 – VI 2017

Stopień realizacji celów

EBITDA (mln PLN)

15 985

3 872

24,22 %

Wolumen dystrybucji gazu (mld m3)

79,06

16,96

21,45 %

Liczba nowych przyłączy (szt.)

(wg. dowodów  OT)

350 600

82 571

 

23,55 %

Liczba zgazyfikowanych gmin (szt.)

74

42

56,76 %

 

jw/materiały prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama