Reklama

Elektroenergetyka

PSE popiera zrównoważony rozwój

Fot. PSE
Fot. PSE

Wszyscy popieramy zrównoważony rozwój – to hasło trzeciej, największej w branży energetycznej sesji dialogowej PSE z kluczowymi interesariuszami, która odbyła się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornie.

Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, otworzyli 8 maja br. III sesję dialogową poświęconą przygotowaniu zintegrowanego raportu Spółki.

Do siedziby PSE w Konstancinie-Jeziornie przyjechało ponad sześćdziesięciu gości – przedstawicieli administracji centralnej i regulatora, lokalnych samorządów, nauki, instytucji państwowych, partnerów z firm energetycznych, organizacji branżowych i społecznych. 

 

- Kompromis pomiędzy inwestorem, wykonawcami, samorządami, a tymi, którzy korzystają z infrastruktury elektroenergetycznej jest niezwykle ważny i współpraca pomiędzy tymi podmiotami wymaga równowagi. Dlatego jestem bardzo usatysfakcjonowany, że w spotkaniu biorą udział wszystkie najważniejsze podmioty i instytucje, które wspierają zrównoważony rozwój. Jest to grono, w którym można całościowo podejść do zagadnień związanych rozbudową i zrównoważonym rozwojem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – podkreślił podczas wystąpienia Piotr Naimski.

 

Zobacz także: Nowa strategia PSE: internet rzeczy wielkim wyzwaniem dla operatorów

 

Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Jest to również jeden z celów Strategii PSE na lata 2017-2019.

 

 - Strategia Spółki jest krótka, ponieważ nie staramy się odgadnąć tego, co wydarzy się w elektroenergetyce w najbliższych dziesięciu, piętnastu czy trzydziestu latach, gdyż jest to niemożliwe. Przede wszystkim w Strategii staraliśmy się odzwierciedlić równowagę między dwoma podstawowymi wymiarami: ekonomicznym i bezpieczeństwa. W wymiarze ekonomicznym zależy nam, aby było taniej dla naszych klientów. Mam tu na myśli rozsądniejsze gospodarowanie środkami finansowymi, które PSE pobiera przy pomocy taryfy za usługę przesyłania, i z których to pieniędzy finansuje zarówno bieżącą działalność, jak i działalność inwestycyjną. W drugim uwzględniane jest bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie krótkoterminowym, jak również w perspektywie długoterminowej. Ważne jest również wdrożenie procedury zarządzania naszym systemem - zarówno z punktu widzenia eksploatacji, jak i obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego, aby był on w stanie utrzymać się przy pracy - podkreślił Eryk Kłossowski.

 

W pierwszej części spotkania Marek Kornicki z Departamentu Zarządzania Systemem przybliżył uczestnikom spotkania rolę PSE w zarządzaniu systemem elektroenergetycznego oraz wpływ na jego funkcjonowanie źródeł odnawialnych i nowych technologii. Konrad Purchała z Departamentu Współpracy Międzynarodowej przedstawił rolę PSE na europejskim rynku energii elektrycznej oraz kierunki jego rozwoju.

 

- Konieczne jest przeprojektowanie rynków energii elektrycznej w celu odzwierciedlenia całego łańcucha wartości oraz stworzenia właściwych bodźców dla inwestycji, zarządzania systemem oraz jego rozwoju – podkreślił Konrad Purchała.

 

Podczas prac w grupach prowadzonych w formie warsztatów dyskusja odbywała się wokół filarów strategicznych:

 

odparcie zagrożeń zewnętrznych,

reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego,

bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń,

odpowiedzialny rozwój,

stabilna praca systemu i

lepiej wydane pieniądze.

Interesariusze wskazali, że w treści zintegrowanego raportu Spółki powinny być uwzględnione kwestie związane m.in. z rolą PSE w kształtowaniu bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego, stanowiskiem PSE wobec pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” oraz jakością inwestycji infrastrukturalnych. Dyskutowano także na temat budowania świadomości społecznej i edukacji w zakresie funkcjonowania oraz przyszłości rynku energii elektrycznej.

 

Sesję dialogową poprowadzili niezależni moderatorzy z zewnętrznej firmy doradczej, którzy zadbali o komfort i bezstronność dyskusji. Całe spotkanie zorganizowano w oparciu o międzynarodowy standard całościowego podejścia do procesu dialogu z interesariuszami AA1000 SES.

 

Zintegrowany raport zostanie opracowany według międzynarodowych standardów raportowania IIRC oraz GRI Standards, a opublikowany zostanie w trzecim kwartale bieżącego roku.

 

Warto podkreślić, że w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają najwyższe standardy rynkowe, czego dowodem są uzyskiwane przez Spółkę nagrody i wyróżnienia, m.in. tegoroczne uhonorowanie PSE Złotym Listkiem CSR POLITYKI.

kn/PSE

Komentarze