• Partner główny
  Logo Orlen

Elektroenergetyka

PSE: Kolejny krok w rozwoju usług DSR w Polsce

Fot. PSE
Fot. PSE

PSE S.A. uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi DSR.

Zostało ono podzielone na: 

 1. Program Gwarantowany:
  1. Pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW
  2. Pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. - wolumen mocy gwarantowanej 500 MW
 2. Program Bieżący na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

"Prace nad udoskonaleniem warunków świadczenia usługi DSR prowadziliśmy prawie od  początku września minionego roku. Dzięki uwagom zgłoszonym przez wykonawców usługi oraz doświadczeniom wynikającym z przeprowadzonych obowiązkowych testów IP-DSR, uszczegółowiliśmy zapisy umowne oraz doprecyzowaliśmy zasady świadczenia usługi, co  powinno wpłynąć na rozwój rynku DSR w Polsce" – podkreśla Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE. "Liczymy, że dzięki tym zmianom zakontraktujemy większy potencjał dostępnych na rynku mocy, które będą gotowe redukcji na polecenie OSP" – dodaje wicedyrektor Socha.

Najważniejsze zmiany w Programie Gwarantowanym:

 • aktualizacja limitów cen ofertowych;
 • zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej Produktu PG do 200 MW;
 • składanie JEDZ i KRK tylko dla 10 MW;
 • wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE S.A. i Wykonawcami;
 • zmiana w zakresie testów i substytutów: uzależnienie okresu rozpoczęcia wypłaty za gotowość od przejścia testu · obowiązkowego; doprecyzowanie zasad wyznaczania okresu niedyspozycyjności;
 • wprowadzenie, w ścieżce A wyznaczania baseline metodą planowania, liniowej zależności wypłaty za gotowość od błędu planowania w przedziale 50% do 60%;
 • możliwość przydzielenia ścieżki A od pierwszego dnia świadczenia usługi (możliwość przesyłania planów pracy przed okresem świadczenia Umowy – wymóg min. 5 planów).

Najważniejsze zmiany w Programie Bieżącym:

 • zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej Produktu PG do 200 MW ;
 • wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE S.A. i Wykonawcami;
 • wprowadzenie możliwości przydzielenia ścieżki A od pierwszego dnia świadczenia usługi (możliwość przesyłania planów pracy przed okresem świadczenia Umowy – wymóg min.  5  planów). 

Szczegóły dotyczące obu postepowań są dostępne na stronie internetowej PSE.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. PSE S.A. zorganizują spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną Interwencyjne Programy DSR: Gwarantowany i Bieżący oraz zasady udziału w przetargu. Podczas tego spotkania szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany zasad przyjętych w nowym postepowaniu przetargowym.

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w  wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników. 

PSE/jk

Zobacz także: Rośnie liczba zmian sprzedawców energii elektrycznej

Zobacz także: Energa zabezpiecza dostawy węgla do Ostrołęki

Komentarze