Reklama

Elektroenergetyka

PSE: Interwencyjna Rezerwa Zimna bez wpływu na ceny

  • Bell dostarczył europejskim służbom ratowniczym pierwszy śmigłowiec Model 429 - fot. Bell Helicopter
    Bell dostarczył europejskim służbom ratowniczym pierwszy śmigłowiec Model 429 - fot. Bell Helicopter

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały komunikat, w którym informują, że zaobserwowane w ostatnim czasie wahania ceny CRO nie wynikały z aktywowania usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej.

Usługa IRZ jest aktualnie świadczona przez następujące źródła wytwórcze: blok nr 1 i blok nr 2 w elektrowni Dolna Odra, blok nr 3 i blok nr 6 w elektrowni Siersza oraz blok nr 8 w elektrowni Stalowa Wola. Źródła te są planowane do pracy w ostatniej kolejności, tzn. po wyczerpaniu możliwości pokrycia zapotrzebowania na moc w KSE za pomocą źródeł wytwórczych uczestniczących w rynku. Należy przy tym wskazać, że  zapotrzebowanie na moc w KSE obejmuje zarówno moc niezbędną do pokrycia zapotrzebowania uczestników rynku na energię elektryczną, jaki i moc ponad to zapotrzebowanie, stanowiącą wymagany poziom rezerwy mocy. Poza wyżej powołaną, bilansową przyczyną aktywowania źródeł wytwórczych świadczących usługę IRZ, występują także aktywacje tych źródeł w celu spełnienia warunków bezpiecznej pracy sieci. Wiążą się one z koniecznością dotrzymywania dopuszczalnych poziomów przepływów mocy w  sieci oraz wymaganych poziomów napięć w poszczególnych lokalizacjach systemu, i mają miejsce w  sytuacjach, gdy spełnienie warunków w tym zakresie nie jest możliwe z wykorzystaniem źródeł wytwórczych uczestniczących w rynku. 

Sam fakt wytwarzania energii elektrycznej przez źródła wytwórcze świadczące usługę IRZ nie wpływa na cenę energii elektrycznej na rynku bilansującym (CRO). Zdolności wytwórcze tych źródeł kształtują cenę CRO jedynie w przypadkach, gdy są one niezbędne do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną uczestników rynku. Ogranicza to wpływ usługi IRZ na cenę CRO wyłącznie do przypadków, gdy suma zdolności wytwórczych źródeł uczestniczących w rynku jest mniejsza od zapotrzebowania na energię elektryczną uczestników rynku. Od dnia wdrożenia usługi IRZ, tj. od 1 stycznia 2016 roku, takie przypadki wystąpiły dwukrotnie: 7 stycznia 2016 roku o godzinie 17 oraz 18. Zaobserwowane w ostatnim okresie wahania ceny CRO nie wynikały z aktywowania usługi IRZ. Były one efektem strategii ofertowania wytwórców na rynku bilansującym dla źródeł uczestniczących w rynku bilansującym.

Zobacz także: Tauron Dystrybucja: Podpisano nowy układ zbiorowy pracy

Zobacz także: Strategiczna współpraca PGE i PZU

Reklama

Komentarze

    Reklama