PSE i Litgrid zatwierdziły decyzje inwestycyjne dla kabla Harmony Link

31 maja 2021, 15:10
harmonylonk pse litgrid
Fot. https://harmonylink.eu/galeria/

Operatorzy przesyłowi energii elektrycznej z Polski i Litwy, PSE i Litgrid, podjęli w poniedziałek ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu podmorskiego kabla Harmony Link. Decyzje rozpoczynają fazę realizacji projektu.

Jak podkreśli operatorzy, decyzje w szczególności umożliwiają rozpoczęcie procedur przetargowych na wybór wykonawców kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz stacji konwertorowych.

Jak przypomniał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, Harmony Link to kluczowa inwestycja w procesie synchronizacji krajów bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej.

„Jest to również przykład dobrej współpracy pomiędzy sąsiadami. PSE i Litgrid już podczas budowy linii LitPol Link udowodniły, że są w stanie realizować tak duże i trudne projekty inwestycyjne, a wejście projektu Harmony Link w fazę realizacji świadczy o skuteczności partnerstwa polsko-litewskiego” – dodał Naimski.

Dyrektor generalny Litgridu Rokas Masiulis zaznaczył, że Harmony Link to największy z projektów synchronizacji państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej (CEN). Masiulis podkreślił, że podmorski kabel znacząco zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i przyczyni się do integracji odnawialnych źródeł energii we wszystkich krajach bałtyckich.

Również prezes PSE Eryk Kłossowski podkreślił, że kabel ma zasadnicze znacznie dla synchronizacji krajów bałtyckich.

„Gdyby nie podmorskie połączenie między Polską a Litwą, jakakolwiek wymiana handlowa między Europą kontynentalną a krajami bałtyckimi byłyby niemalże niewykonalna” - zaznaczył Kłossowski.

„Realizując taki projekt wspieramy nie tylko naszych litewskich partnerów w ich ambicjach pełnej integracji z Europą. Przede wszystkim wspieramy wizję europejskiego rynku energii elektrycznej, budowanego w zgodzie z transformacją energetyczną na naszym kontynencie”- dodał prezes PSE.

Reklama
Reklama

Obecnie Litgrid i PSE przeprowadzają procesy planowania terytorialnego i oceny oddziaływania na środowisko, przygotowują dokumentację przetargową na budowę kabla i stacji konwertorowych, badają dno morskie, a Litgrid nabył działkę pod budowę stacji w litewskim Darbėnai, gdzie kabel wejdzie na ląd.

Podziału prac dokonano w umowie z maja 2020 r. Litgrid jest odpowiedzialny za instalację kabla HVDC, natomiast PSE będą odpowiedzialne za stacje konwertorowe na Litwie i w Polsce. Obaj operatorzy, oddzielnie dla swojej części prac, wybiorą wykonawców, podpiszą umowy i będą je realizować.

Harmony Link będzie podmorską kablową linią elektroenergetyczną o długości ok. 330 km, z czego ok. 290 km pobiegnie na dnie morza. Kabel połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w Polsce z przyszłą stacją elektroenergetyczną Darbėnai na Litwie.

Interkonektor będzie oparty na technologii HVDC i będzie miał moc 700 MW. Przewidywany termin ukończenia prac to 2025 r. Projekt jest współfinansowany w ramach instrumentu CEF grantem o wartości ponad 500 mln euro. Całkowity koszt Harmony Link wynosi 700 milionów euro.

Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym pomiędzy Polską a Litwą. Od 2016 r. działa napowietrzna linia elektroenergetyczna LitPol Link, łącząca Ełk i Alytus. Po synchronizacji połączenie to zmieni charakter ze stałoprądowego na synchroniczne.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24