Reklama

Elektroenergetyka

,,Przyszłość należy do elektryczności", czyli wnioski z konwencji Eurelectric

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Przedstawiciele europejskiego sektora elektroenergetycznego zebrali się w dniach 19-20 czerwca br. w Estoril w Portugalii, aby dyskutować o przyszłości sektora w ramach rocznej konwencji Eurelectric. Przyszłość należy do elektryczności – to pogląd podzielony przez wszystkich uczestników. Motorem zmian w Europie będą m.in. elektryfikacja transportu, rozwój oraz upowszechnienie technologii magazynowania energii, digitalizacja, decentralizacja usług, elektryfikacja budynków (m.in. poprzez systemy zarządzania systemami ogrzewania i chłodzenia), inteligentne zarządzanie popytem i podażą na rynku detalicznym.

,,Należy uwzględnić, iż europejski sektor jest zróżnicowany, dlatego wymaga zróżnicowanych rozwiązań" - zaznaczyła Marta Gajęcka, Wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) prezentując stanowisko w czasie debaty podsumowującej obrady. ,,Firmy muszą być gotowe na nadchodzące zmiany – potrzebujemy nowych modeli biznesowych. Rynek w przyszłości będzie bardziej uwzględniać zróżnicowanie graczy, większą rolę konsumentów, w tym prosumentów. Jednocześnie w interesie konsumentów jest, aby przyszła struktura rynku stymulowała konkurencję pomiędzy różnymi źródłami wytwarzania, zarówno konwencjonalnymi jak i działającymi na rynkowych zasadach odnawialnymi źródłami energii. Do upowszechnienia tych ostatnich kluczowa będzie komercjalizacja magazynowania energii".

Wiceprzewodnicząca PKEE, Marta Gajęcka została wybrana, jako jedyna reprezentantka organizacji członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, do Komitetu Koordynacyjnego Eurelectric, kluczowego ciała odpowiedzialnego za wypracowanie decyzji organizacji w strategicznych dla Eurelectric kwestiach regulacyjnych. Kadencja Komitetu potrwa dwa lata.

Zobacz także: Piotrowski: Krajowy System Elektroenergetyczny jest bezpieczny

W czasie rocznej konwencji Eurelectric, został wybrany na dwuletnią kadencję nowy Przewodniczący organizacji, Prezes włoskiej firmy ENEL, Francesco Starace. „Manifest” ogłoszony przez nowego Przewodniczącego podkreśla potrzebę wspierania dyskutowanych zmian modelu działania sektora oraz przyspieszanie elektryfikacji, przy jednoczesnym poszukiwaniu wsparcia również ze strony uczestników rynku, spoza sektora energetycznego.

jw/PKEE

Komentarze