Reklama

Portal o energetyce

Przedsiębiorstwa energetyczne muszą być odpowiedzialne społecznie

Niemiecki ekonomista, a jednocześnie założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab w swojej książce „Kapitalizm interesariuszy” wskazał, że w skutek dalszego rozwoju gospodarki oraz społeczeństw, w przyszłości przedsiębiorstwa nie powinny jedynie skupiać się na realizacji oczekiwań swoich akcjonariuszy lub udziałowców, ale wszystkich interesariuszy.

Reklama

Według definicji Schwaba, interesariuszami (eng.stakeholders) są wszystkie społeczności, instytucje, urzędy, organizacje, a także pojedyncze osoby, które mogą mieć wpływ na przedsiębiorstwo lub pozostają pod wpływem procesów oraz skutków wynikających z działalności przedsiębiorstwa. Amerykańska placówka badawcza – Stanford Research Institute – wprowadziła rozróżnienie interesariuszy ze względu na zarządzanie strategiczne, a także zarządzanie projektami. Przy pierwszym, interesariuszami są wszelkie podmioty oraz ludzie, których aktywność może mieć wpływ na przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwo. Są to właściciele przedsiębiorstwa, pracownicy, klienci, podwykonawcy, dostawcy, ale także lokalna społeczność postrzegane w ramach długiego trwania. To znaczy, w dotychczasowej historii przedsiębiorstwa, jego aktualnej pozycji, a także ewentualnych przestrzeni, w których może się ona dalej rozwijać. W drugim przypadku, czyli w zarządzaniu projektami interesariuszami są osoby, które co prawda nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt, lecz mają na nie wpływ skutki projektu. Interesariusze mogą mieć zarówno dążyć do pomyślnego lub niepomyślnego przebiegu projektu.

Reklama

Jednym ze skutków dalszych badań prowadzonych nad zjawiskiem interesariuszy stała się koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (eng.Corporate Social Responsibility, CSR). Według tej koncepcji, przedsiębiorstwo już na etapie budowania swojej strategii biznesowej powinno uwzględniać interesy społeczne, a także ochronę środowiska. Z ekonomicznego punktu widzenia, dobrze realizowany CSR może wpływać na lepszą rozpoznawalność firmy, a także dobre skojarzenia budowane wokół firmy. Ponadto badania potwierdzają, że przedsiębiorstwa mające rozwinięty CSR łatwiej rekrutują, a następnie przywiązują do siebie wartościowych pracowników oraz lepiej motywują pracowników do pracy.

Czytaj też

Przykładem działania wpisującego się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu jest partnerstwo rozwinięte pomiędzy TAURON Polska Energia, a 1 Harcerską Drużyną Wodną im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza. Przedsiębiorstwo energetyczne jest jedną z największych spółek w Polsce, posiada najbardziej rozwiniętą sieć dystrybucyjną spośród wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, a także jest jednym z pionierów implementowania w Polsce nowych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii. Spółka operuje przede wszystkim w południowej części Polski, a swoją siedzibę ma w Katowicach na Śląsku. 1 Harcerska Drużyna Wodna im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza jest prawie pięćdziesięcioletnią jednostką harcerską specjalizującą się w żeglarstwie, wioślarstwie, a także szkutnictwie. Oferuje ona zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od sześciu do dwudziestu jeden lat. Działa w ramach Hufca Bytom w Związku Harcerstwa Polskiego (Województwo Śląskie) i ma wokół siebie dużą społeczność opartą o instruktorów i alumnów, którzy spędzali swoje młodzieńcze lata w 1 Harcerskiej Drużynie Wodnej im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza.

Reklama

Efektem partnerstwa pomiędzy TAURON Polska Energia, a 1 Harcerską Drużyną Wodną im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza jest nabycie przez harcerzy żaglówki regatowej w popularnej, narodowej klasie „Omega". Nowoczesny i bezpieczny sprzęt umożliwił instruktorom harcerskim poszerzenie oferty zajęciowej dla dzieci i młodzieży z Bytomia o żeglarstwo regatowe, które w rynkowych warunkach, byłoby niedostępne dla dużej części osób żyjących na obszarze, który ciężko przeszedł przez proces transformacji gospodarczej lat'90. Dzięki treningom oraz zajęciom z żeglarstwa regatowego, bytomskich harcerzy można było zobaczyć m.in. na Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Śląska, a także w trakcie cykli regat Pucharu Polski, Pucharu Śląska i Pucharu Pogorii I.

Reklama

Komentarze

    Reklama