• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Projekt ustawy offshore nadal bez akceptacji rządu. Co dalej z morskimi farmami wiatrowymi?

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Na dzisiejszym Rada Ministrów nie przyjęła projektu ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej - wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. Podobna sytuacja miała miejsce także 29 października br.

Projekt przewiduje m.in. że w pierwszej fazie działania systemu wsparcia, dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika z przepisów UE dotyczących pomocy publicznej. 

W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat. Odpowiada to przeciętnemu cyklowi życia projektu morskiej farmy wiatrowej - zaznacza się w uzasadnieniu.

Projekt trafił już raz pod obrady rządu - 28 października. Jednak Rada Ministrów poleciła, aby został zaopiniowany "przez organy właściwe w zakresie bezpieczeństwa państwa i zwalczania korupcji” i dopiero wtedy wrócił pod obrady rządu. (własne / PAP)

Komentarze