Reklama

Portal o energetyce

Projekt Gazociągu Polska – Litwa otrzymał wsparcie finansowe UE

Gaz–System oraz jej litewski odpowiednik Amber Grid podpisały 13 maja br. umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci. Dotyczy ona wsparcia UE dla części zadań związanych z realizacją międzysystemowego połączenia gazowego – czytamy w oświadczeniu polskiej spółki.

Działania pod nazwą „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę“ otrzymały pomoc finansową w wysokości 50% całościowych kosztów, tj. 10,6 mln €. Większość tej kwoty przypadnie polskiej spółce, która otrzyma łącznie ok. 80% kwoty.

Projekt gazociągu, który połączy systemy przesyłowe w Polsce i na Litwie ma na celu integrację rynków gazowych państw bałtyckich z jednolitym rynkiem UE oraz dywersyfikację źródeł dostaw. Komisja Europejska uznała go za przedsięwzięcie o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Za jego realizację odpowiadają krajowi operatorzy systemów przesyłowych tj. Gaz – System oraz Amber Grid. Szacowana wartość projektu to 558 mln euro, inwestycje na terytorium RP wyniosą ok. 422 mln €.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama