Reklama

Ropa

Projekt EFRA: Zrealizowano 20% inwestycji

Grupa LOTOS i spółka Elektromontaż Gdańsk podpisały umowy na dostawę rozdzielnic do nowego budynku głównego punktu zasilania instalacji EFRA i modernizację istniejących stacji elektro-energetycznych oraz budowę sieci kablowych w ramach realizacji Projektu EFRA. Prace będą prowadzone od czerwca bieżącego roku do lipca 2017 roku. Wartość obu kontraktów to ponad 14 milionów złotych. Dzięki rozbudowie systemu energetycznego planowo i bezkolizyjnie będzie można włączyć do systemu rafinerii w Gdańsku nowo powstające instalacje pogłębionego przerobu ropy naftowej Projektu EFRA. 

Umowa zakłada szczególny reżim czasowy dostaw nowych rozdzielnic i prowadzenia prac modernizacyjno–instalacyjnych obiektów elektroenergetycznych. Projekt EFRA dzięki właściwej organizacji prac i odpowiedniemu procesowi kontraktacji usług zewnętrznych wykonawców realizowany jest dotychczas z wyprzedzeniem. Stan zaawansowania prac, uwzględniając projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wynosi ponad 20 proc. Tym samym harmonogram został wyprzedzony o 3 punkty procentowe. Rozbudowa i modernizacja sieci elektro-energetycznej jest niezbędna dla właściwego i bezkolizyjnego włączenia nowych instalacji przerobu ropy naftowej Projektu EFRA do systemu energetycznego rafinerii. Wybrany wykonawca prac – Elektromontaż Gdańsk ma odpowiednie kwalifikacje w zakresie projektów związanych z energetyką i bogate doświadczenie w realizacji tego typu zadań dla firm z sektora rafineryjnego. 

"Grupa LOTOS odpowiedzialnie wybiera doświadczonych wykonawców z rynku polskiego. W całym Projekcie EFRA większość prac realizowana będzie przez polskie firmy i polskich pracowników, z dużym udziałem dostaw urządzeń i materiałów także z krajowego rynku" – mówi Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA w Grupie LOTOS.

Sprawdzeni partnerzy są gwarancją planowej realizacji nowej inwestycji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla pracującej obok rafinerii.Wybór polskiego wykonawcy, mającego wysokie kompetencje w tego typu projektach i znającego specyfikę działania LOTOSU daje pewność dotrzymania terminów i odpowiedniej jakości pracy.Projekt EFRA realizowany jest w restrykcyjnie przestrzeganym terminie. Od podpisania umowy na budowę głównych instalacji do momentu ich uruchomienia to zaledwie 32 miesiące. Obecnie zakłada się, że LOTOS zrealizuje ten projekt w zakładanym czasie.

"Dla LOTOSU Projekt EFRA jest strategicznie ważny, ponieważ znacząco rozszerza naszą bazę produkcyjną, zwiększa wolumen produktów i pozytywnie wpływa na osiąganą marżę. Tym samym podnosi konkurencyjność Spółki na rynkach - krajowym i zagranicznym" – podkreśla Mateusz Aleksander Bonca, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS.

Wartość całej inwestycji w kompleks instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA (EFEKTYWNA RAFINACJA) oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD na baryłkę. Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w marcu 2018 roku.

Zobacz także: Orlen: nowe kontrakty z Rosnieftem i Tatnieftem

Zobacz także: Rosjanie nadal pod presją. Orlen umacnia się w Czechach

Reklama

Komentarze

    Reklama