• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Prezydent: Geotermia to jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł energii

Fot. www.prezydent.pl
Fot. www.prezydent.pl

Energia geotermalna to jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej – napisał w liście prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystości z okazji 25-lecia Geotermii Podhalańskiej zorganizowanych w Zakopanem.

„Zasoby ciepła pozyskiwanego z wnętrza ziemi są ogromne i praktycznie nie do wyczerpania. W coraz większym stopniu korzysta z niego wiele państw i społeczeństw. Cieszę się, że znaczące sukcesy w tej dziedzinie odnosi również Polska. Dokonania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska są tego pięknym przykładem” – odczytał w liście doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej Paweł Sałek.

Prezydent złożył także listowne gratulacje i wyrazy uznania wszystkim, którzy „tworzą dorobek tej zasłużonej firmy”. Prezydent podziękował także wszystkim osobom i instytucjom, które „z zaangażowaniem urzeczywistniają wartościową idę geotermii”.

Andrzej Duda przypomniał, że Geotermia Podhalańska odegrała w Polsce 25 lat temu rolę pioniera w tej dziedzinie.

„Geotermia oznacza czyste powietrze i ochronę środowiska naturalnego. Umiejętnie korzystając z własnych zasobów Podhale pielęgnuje i pomnaża swoje unikatowe zasoby” – zakończył w liście prezydent.

Na uroczystość skierował również list premier Mateusz Morawiecki. Premier zwrócił uwagę, że dzięki wysiłkowi ludzi tworzących geotermie „jest szansa na ochronę środowiska naturalnego Podhala, ocalenie jego wyjątkowych walorów przyrodniczych i turystycznych”.

„Chcemy, aby nasze dzieci i wnuki też mogły podziwiać i cieszyć się wyjątkowym pięknem tego regionu. Środowisko naturalne to nasze dobro wspólne. Troska o edukację ekologiczną oraz korzyści ekologiczne i gospodarcze płynące z produkcji ciepła ze źródeł geotermalnych czynią państwa przedsiębiorstwo jednym z liderów nowoczesności i modernizacji Polski” – napisał premier.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk w swoim liście podkreślił, że Polska posiada wyjątkowo bogate zasoby energii odnawialnej.

„Biorąc pod uwagę duży potencjał złóż geotermalnych i korzystne warunki geotermiczne w Polsce, rozwój geotermii i geotermiki staje się również jednym z najważniejszych celów ministerstwa środowiska. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej, ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski” – odczytano w liście ministra.

Kowalczyk dodał, że przykład Geotermii Podhalańskiej pokazuje, że warto inwestować w złoża wód geotermalnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA posiada trzy odwierty eksploatacyjne służące do wydobywania gorącej wody, a w planach jest wykonanie kolejnego, najgłębszego w Polsce odwiertu na głębokość ponad 5 tys. metrów.

Ciepłem geotermalnym obsługiwane są domy, hotele i obiekty użyteczności publicznej w Zakopanem oraz w gminach Szaflary, Biały Dunajec i Poronin. Geotermia planuje także rozwój sieci ciepłowniczej w kierunku Nowego Targu.

„Po długim czasie inwestowania – blisko 260 mln zł na przestrzeni lat 1998 - 2017, z czego połowa to dotacje – w odwierty, badania geologiczne i hydrologiczne, czy kosztowną budowę praktycznie od zera sieci ciepłowniczej, w 2008 r. wyszliśmy na plus i od tego czasu spółka osiąga zyski” – powiedział prezes Geotermii Podhalańskiej Wojciech Ignacok.

Największa polska geotermia powstała z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1993 r., który jest jej głównym akcjonariuszem mając 90,5 proc. akcji. Przed utworzeniem przedsiębiorstwa w latach 1989 - 1993 w Bańskiej Niżnej zaprojektowano i uruchomiono pierwszy w kraju Doświadczalny Zakład Geotermalny Polskiej Akademii Nauk.

(PAP)

Komentarze