Reklama

Gaz

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy gazowe PGNiG

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG SA oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o około 9,5% w przypadku gazu wysokometanowego oraz 8,3% dla gazu zaazotowanego. Natomiast PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o obniża cenę gazu ziemnego średnio o 5,5%.

Obniżki cen paliw gazowych to konsekwencja utrzymujących się niskich cen ropy naftowej i  niskich cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, co wpływa na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG SA.

Średnia zmiana ceny za paliwo gazowe w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynosi odpowiednio:

  •  dla odbiorców indywidualnych – obniżka ceny za paliwo gazowe średnio o 5,3%,
  •  dla odbiorców biznesowych – obniżka ceny za paliwo gazowe średnio o 6,8%.

Powyższe zmiany Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za paliwo gazowe. Stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za dostarczenie paliwa gazowego pozostają na tym samym poziomie. Po uwzględnieniu wszystkich ww. składników, płatność dla gospodarstw domowych zostanie obniżona odpowiednio:

  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do przygotowywania posiłków (grupa taryfowa W-1.1) – spadek płatności średnio o 2,5%,
  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do podgrzewania wody użytkowej (grupa taryfowa W-2.1) – spadek płatności średnio o 3,3%,
  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do ogrzewania domu (grupa taryfowa W-3.6) – spadek płatności średnio o 3,6%.

To już druga obniżka cen gazu ziemnego w 2016 roku, a czwarta z kolei obniżka cen gazu ziemnego oferowanego przez Spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, dająca uśredniony spadek cen gazu ziemnego o 16%. Poprzednie zmiany weszły w życie: 1 stycznia 2015 r., 
1 września 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.

Obie taryfy - dla odbiorców detalicznych oraz odbiorców hurtowych - wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. i będą obowiązywać do 30 czerwca 2016 roku.

Zobacz także: Gazprom zredukuje moce kaliningradzkiego terminalu LNG

Zobacz także: Konsultacje ws. europejskich gazowych kodeksów sieciowych

Reklama

Komentarze

    Reklama