Prezes PSG: program wprowadzania biometanu jest deficytowy

17 września 2021, 13:51
BAR04055-01
Fot. PSG
Energetyka24
Energetyka24

11 Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS to nie tylko możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi w gazownictwie, ale to także platforma wymiany doświadczeń. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, wziął udział w panelu pt. „Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne”.

W dyskusji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa poza prezesem Więckowskim udział wzięli Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes ds. Operacyjnych i członek zarządu PGNiG Termika S.A. Jarosław Maślany, dyrektor Pionu Laboratoriów Gaz-Systemu Aneta Korda Burza, kierownik Centrum Technologii Wodorowych w Instytucie Energetyki dr Jakub Kupecki oraz zastępca dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu -Państwowego Instytutu Badawczego.

Reklama
Reklama

Podczas panelu omawiano kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, zazielenieniem gazu i rozszerzeniem produkcji zarówno biometanu, jak i wodoru.

Wielu ekspertów uważa, że OZE i biopaliwa są przyszłością. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że program wprowadzania biometanu jest deficytowy. Dlatego muszą powstać projekty, które będą refundować koszty tworzenia takich przyłączy. Konieczne jest także prowadzenie dalszych badań wpływu mieszaniny gazu ziemnego z wodorem na sieci gazowe. Z naszej inicjatywy powstaje w Mławie laboratorium, gdzie będziemy badać wpływ domieszek m.in. na zgrzewy rur – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jedną z prezentacji, poprzedzających dyskusję podczas panelu, przedstawił Robert Kwiatkowski  wicedyrektor Departamentu Rozwoju PSG, który zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dostaw gazowych.

– Naszym istotnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Dlatego prowadzimy badania nad innowacyjnym systemem automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej. Pozwoli on nam szybciej reagować na rozszczelnienia instalacji gazowej. Innym projektem, nad którym badania zakończyły się już, jest system wykorzystujący innowacyjne czujniki światłowodowe, pozwalające mierzyć naprężenia i odkształcenia gazociągów. Pozwoli nam to na bieżąco reagować na procesy odkształceniowe i eliminację miejsc wycieku gazów – dodał wicedyrektor Departamentu Rozwoju PSG.
(PSG)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Koksownik
niedziela, 19 września 2021, 23:53

Panie Więckowski, a czy wodór w rurach gazowych jako domieszka jest nowością w rurach? Taka zagadka: ile wodoru było w używanym przez dziesiątki lat gazie świetlnym? To jest śmieszne.

123 abc
niedziela, 19 września 2021, 15:43

Produkcja biometanu powinna być inteligentna - wspierać układ zamknięty obiegu węgla. Osuszone resztki powinny być przesyłane do największej elektrowni - Bełchatów i tam spalane. A jak będziemy je wysypywać na polu to i tak poprzez butwienie będą ulatywać do atmosfery, ale stracimy energię.

Austriak
sobota, 18 września 2021, 16:42

Niemcy i Brazylia wiedza to od 50 lat.

Tweets Energetyka24