Reklama

Chemia

Prezes CIECH-u: "Chcemy stać się firmą globalną"

W I kwartale 2016 roku Grupa CIECH wypracowała dobre wyniki i po raz kolejny poprawiła kluczowe parametry finansowe. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego EBITDA (Z - znormalizowana) wzrosła o 7% r/r i wyniosła 206 mln zł. Marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25%, co stanowi wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Wyniki są przede wszystkim efektem wdrażanych działań optymalizacyjnych w Grupie oraz konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wzroście organicznym. W raportowanym okresie wpływ na wyniki Grupy miało również sprzyjające otoczenie rynkowe.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w I kwartale 2016 r. wyniosły 826 mln zł, EBIDTA wyniosła 204 mln zł (wzrost o 17,6% r/r), a EBITDA po korektach normalizacyjnych (Z) 206 mln zł (wzrost o 7%). Zysk netto ukształtował się na poziomie 102 mln zł (wzrost o 92,1%). 

"Wypracowane przez nas wyniki potwierdzają słuszność założeń przyjętych w strategii Grupy CIECH. W I kwartale 2016 r. zakończyliśmy projekt rozbudowy mocy produkcyjnych SODA +200, a w segmencie organicznym wprowadziliśmy nową linię produktową  - ZIEMOVIT. Dążymy do tego, by Grupa była w coraz lepszej kondycji. Konsekwentnie realizujemy nasze cele długofalowe przekształcając CIECH w firmę globalną. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie, jakiego udziela nam większościowy akcjonariusz - grupa Kulczyk Investments" – powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym pozytywny wpływ na wyniki miała sprzedaż dodatkowych wolumenów produktu. 

W raportowanym okresie Grupie sprzyjały również niższe ceny surowców energetycznych i wsadu surowcowego (gaz, węgiel, koks), a dodatkowym wsparciem było osłabienie się złotego i rumuńskiego leja.

Segment organiczny odnotował w I kwartale br. słabsze wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na to miała aktywna i bardzo udana sprzedaż przedsezonowa środków ochrony roślin w ostatnim kwartale 2015 r. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale bieżącego roku CIECH Sarzyna S.A., największy polski producent środków ochrony roślin, zaprezentował nową linię produktową ZIEMOVIT w kategorii Dom i Ogród. Jest to element strategicznego rozwoju organicznego Grupy CIECH.

W  omawianym okresie kontynuowana była także inwestycja CIECH Vitrosilicon w nowy piec do produkcji krzemianu sodu. Do pozytywnych czynników I kwartału 2016 roku należy również zaliczyć niższy koszt obsługi długu, jako skutek operacji refinansowania zadłużenia Grupy zakończonej w IV kwartale 2015. Wpłynęło to pozytywnie na wzrost zysku netto w I kwartale 2016 roku.

Zobacz także: Sukces programu Azoty PRO

Zobacz także: Udany początek roku w Grupie Azoty. "307 mln zł zysku"

Reklama

Komentarze

    Reklama