Reklama

Górnictwo

Prezes Bogdanki: Nie będzie "Australii" na Lubelszczyźnie

Na odbywającej się dziś wspólnej konferencji prasowej zarządów Bogdanki i Enei prezes pierwszej ze spółek mocno sceptycznie wyrażał się o możliwości powstania na Lubelszczyźnie nowej kopalni węgla, którą ma wybudować australijski inwestor.

Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki, został zapytany, czy spółka prowadzi rozmowy z Praire Mining Limited - australijskim inwestorem, który planuje wybudowanie kopalni w Zagłębiu Lubelskim. Jego zdaniem, to co zaprezentowali Australijczycy "to nie jest projekt kopalni". Dodał również, że złoże nie zostało nawet rozpoznane, a Praire nie dysponuje koncesją na wydobycie kopalin.

Prezes LW Bogdanka wspomniał, że żadne rozmowy nie były prowadzone i nie zostały podjęte próby ich rozpoczęcia. Nadmienił również, że australijska spółka prowadzi obecnie działania, których celem jest rozpoczęcie eksploatacji złóż, znajdujących się na północ od obszaru, gdzie surowiec wydobywa Bogdanka. Oznacza to, że ewentualna aktywność Praire Mining Limited, nie zagrozi pracom realizowanym przez polską spółkę.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargi LW Bogdanka na niekorzystne dla niej decyzje Ministra Środowiska dotyczące przyszłości złoża „Lublin”. WSA w sposób jednoznaczny potwierdził wyłączne prawo pierwszeństwa przysługujące PD Co, spółce zależnej Prairie Mining Limited, do zawarcia umowy użytkowania górniczego, a co za tym idzie – do uzyskania koncesji wydobywczej. Polacy zapowiedzieli wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz także: Bogdanka zaskarży wyrok WSA

Zobacz także: Bogdanka przegrywa spór z Australijczykami

Komentarze