Reklama

Portal o energetyce

Pozytywny wynik audytu zarządzania energią w KGHM

Fot. KGHM
Fot. KGHM

W KGHM Polska Miedź zakończył się audyt weryfikujący wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001. Audytorzy rekomendują przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Energią dla Spółki.

Nad wdrożeniem  standardów efektywnego zarządzania energią w Spółce  czuwał zespół złożony z pełnomocników, liderów ds. energii oraz audytorów wewnętrznych we współpracy z Wydziałem Systemów Zarządzania. To pierwszy kompleksowy przegląd systemu przeprowadzony na taką skalę. 

„Pozytywny raport kończący audyt weryfikujący wdrożenie Systemu Zarządzania Energią jest podsumowaniem pewnego etapu. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że wszystkie działania przez nas podjęte zostały właściwie przeprowadzone. Wiemy, że wszystkie Oddziały KGHM stosują Systemowe Zarządzanie Energią. Jest to szczególnie ważne dla KGHM, gdzie ok. 40% kosztów stanowią koszty zużycia energii i nośników energetycznych” – powiedział Ryszard Jaśkowski, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź.Przed KGHM kolejne wyzwania. Wprowadzone procedury i systemowe zarządzanie pozwolą na poszukiwanie sposobów na efektywniejsze wykorzystanie energii w kolejnych latach. Pozwolą także na skuteczne poszukiwanie sposobów wykorzystania energii wytwarzanej w procesach technologicznych Oddziałów KGHM”.

Zobacz także: Tobiszowski: KGHM motorem napędowym polskiej gospodarki

Przez blisko miesiąc audytorzy zewnętrzni UDT-CERT sprawdzali funkcjonowanie systemu w  Oddziałach KGHM.  Sporządzony raport  pokazuje mocne strony, potencjały do doskonalenia oraz rekomenduje przyznanie certyfikatu Systemu Zarządzania Energią dla  KGHM Polska Miedź.

„To był długi proces. KGHM nie jest małym przedsiębiorstwem. To jedna z większych spółek w Polsce. Przeprowadziliśmy audyty w Oddziałach, od hut poprzez zakłady górnicze, zakład hydrotechniczny i zakłady wzbogacania rud, potwierdzając, że KGHM spełnia wymagania normy 50001. Naszą rekomendacją będzie przyznanie Polskiej Miedzi certyfikatu” – potwierdził Leszek Stafecki, auditor wiodący UDT CERT. 

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź  w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji.  Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO 50001 i uzyskanie certyfikatu przyniesie Spółce wiele korzyści.

„Wdrażając nowe technologie, zmieniając organizację pracy, wprowadzając inny sposób myślenia  wśród pracowników ukierunkowanych  na oszczędzanie mediów energetycznych (energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, węgla, koksu) zawsze będziemy mieć możliwość poprawy naszej efektywności  w tym obszarze” mówi Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Energią w KGHM Polska Miedź. 

Działania podjęte w ramach wdrożenia systemu zarządzania energią w KGHM mają na celu m.in obniżenie kosztów zużycia energii poprzez efektywne jej wykorzystanie (KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce -  zużywa  ~  2,7 TWh rocznie), co rocznie kosztuje Spółkę około 1 mld  złotych.

„To szczególny dzień dla KGHM. Pozytywna rekomendacja audytorów to zakończenie okresu bardzo intensywnej pracy”podsumował Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Energią w KGHM Polska Miedź. – „Systemowe podejście do zarządzania mediami energetycznymi w KGHM pojawiło  się w 2009 roku. Program oszczędzania energii, który funkcjonuje w Spółce (a jego początki sięgają 2009 roku), białe certyfikaty, które otrzymywaliśmy w każdym przetargu ogłaszanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, kompetencje kadry, determinacja Zarządu KGHM, to elementy, które zdecydowały o naszym sukcesie. O tym, że mamy dzisiaj wdrożony, w pełni  zintegrowany  System Zarządzania Energią, co potwierdzili audytorzy z UDT CERT!”

Zobacz także: „Zawsze mieć miedź” – strategia KGHM na lata 2017-2021

kn/KGHM

Komentarze