Reklama

Górnictwo

Powołano nowy zarząd Węglokoksu

Rada Nadzorcza Węglokoksu po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych powołała nowy zarząd spółki. W jego skład weszli: Sławomir Obidziński (prezes), Tomasz Heryszek (wiceprezes ds. Handlowych) i Krzysztof Mikuła (wiceprezes ds. Grupy Kapitałowej).

Ponadto, w skład Zarządu IX kadencji będzie wchodzić Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, natomiast zadania z zakresu hutnictwa i konsolidacji tego obszaru działalności firmy znajdą się w kompetencjach Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej.

Zarząd nowej kadencji rozpocznie prace z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2015.

Sławomir Obidziński - absolwent Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.   Od lutego 2014 roku we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji.  W maju 2015 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

Tomasz Heryszek - dr nauk ekonomicznych, menadżer i nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (mgr inż.) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (doktorat). Adiunkt i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat łączy praktykę gospodarczą z pracą naukową. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek sektora przemysłowego i usługowego. Autor książek, monografii i artykułów o tematyce ekonomicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu.

Krzysztof  Mikuła - absolwent Wydziału  Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych menedżerskich MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998 -2005 zasiadał w Radzie Miasta Katowice, od 2005 do 2007 roku – Poseł na Sejm RP. W latach 2010 -2014 w Spółce Katowickie TBS pełnił funkcje Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu. Od grudnia 2014 roku do września 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Katowice.

Zobacz także: JSW obniżyła koszty funkcjonowania o 18%

Zobacz także: Kopex kontynuuje proces restrukturyzacyjny

Reklama

Komentarze

    Reklama