• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Poważne zmiany w radzie nadzorczej PGNIG

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dokonało istotnych zmian w Radzie Nadzorczej spółki.

Ze składu rady zostali odwołani: Andrzej Janiak, Maciej Mazurkiewicz, Irena Ożóg oraz Janusz Pilitowski. Na ich miejsce powołano: Wojciecha Bieńkowskiego, Mateusz Boznańskiego, Andrzeja Goneta oraz Krzysztofa Rogalę.  

Wojciech Bieńkowski jest profesorem ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie gdzie kieruje Instytutem Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. 

Mateusz Boznański jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2006 odbył aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od kwietnia 2007 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej, w latach 2011-2015 także jako wspólnik spółki adwokackiej.

Andrzej Gonet ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1975 roku. Następnie podjął pracę na macierzystym wydziale, gdzie w 1980 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. 

Krzysztof Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada tytuł magistra prawa. W latach 2001-2002 uczęszczał do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a w latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe w zakresie „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz także: Litwa i Rosja porozumiały się w sprawie dostaw gazu do Kaliningradu

Zobacz także: Arabia Saudyjska zmniejsza uzależnienie od eksportu ropy

Komentarze