Reklama

Portal o energetyce

Potężne inwestycje Fortum na Śląsku

Fortum od kilku lat inwestuje w Bytomiu znaczne środki finansowe w celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Firma buduje między innymi nową ciepłownię o wartości blisko 50 milionów złotych, a  jedynie w ubiegłym roku przeznaczyła około 13,5 mln złotych na modernizację elektrociepłowni Miechowice. Równolegle Fortum realizuje projekt budowy elektrociepłowni dla Bytomia i Zabrza, która będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w obu miastach.

Warta około 50 milionów złotych budowa nowej ciepłowni Fortum w Bytomiu rozpoczęła się w 2015 roku. W ramach prac wykonano już fundamenty przyszłego zakładu. Nowoczesne źródło ciepła o mocy nominalnej 25 MW będzie gotowe z końcem 2016 roku. Ciepłownia będzie stanowiła rezerwę dla istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Bytomiu, a także posłuży jako podstawowe źródło ciepła dla bytomian w okresie letnim.

"Od momentu przejęcia bytomskich elektrociepłowni konsekwentnie realizujemy wielomilionowe inwestycje, które na długie lata zapewnią mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła w konkurencyjnej cenie. Do końca 2016 roku suma naszych dotychczasowych nakładów w Bytomiu wyniesie łącznie około 70 milionów złotych, co pokazuje istotną pozycję miasta w naszych planach biznesowych. Co ważne, inwestujemy nie tylko w budowę nowych źródeł ciepła, ale również modernizację istniejącej infrastruktury" – mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju Elektrociepłowni Fortum.

W 2015 roku Fortum zainwestowało w elektrociepłowni Miechowice blisko 13,5 mln złotych. Największym zrealizowanym projektem była odbudowa i modernizacja kotła K4 za kwotę około 10 milionów złotych. Wynikała ona z konieczności wyłączenia jednego z wysłużonych kotłów zgodnie z unijnymi regulacjami środowiskowymi. Fortum zrealizowało także kilka mniejszych projektów, takich jak modernizacja podgrzewacza powietrza jednego z kotłów czy usprawnienie systemu sterowania i nadzoru turbozespołu ciepłowniczego. Miały one na celu podniesienie sprawności wytwarzania elektrociepłowni, a także zapewnienie bytomianom bezpieczeństwa dostaw ciepła.

Fortum planuje również dalsze inwestycje. W 2018 roku zostanie oddana do użytku nowoczesna elektrociepłownia w Zabrzu, która będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Aby ciepło dotarło do Bytomia konieczne jest wybudowanie dziesięciokilometrowego połączenia sieciowego między nowym zakładem a miejską siecią ciepłowniczą. Prace ziemne w ramach wartego kilkanaście milionów euro projektu budowy sieci, rozpoczną się jeszcze w tym roku i zakończą wraz z oddaniem nowej elektrociepłowni do użytku.

"Budowa nowej elektrociepłowni dla Zabrza i Bytomia jest kompleksowym projektem, mającym na celu zapewnienie bezpiecznej, pewnej i ekologicznej produkcji ciepła sieciowego dla dwóch miast. Dzięki niej w miejsce dwóch wysłużonych elektrociepłowni docelowo powstanie jeden nowoczesny zakład wspierany przez źródła wspomagające. Zapewni to wysoką efektywność produkcji i nie tylko pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w regionie, ale również zagwarantuje bytomianom dostęp do konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego"  mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. produkcji Fortum Power and Heat Polska.

Zobacz także: Nadchodzi informatyczna rewolucja w energetyce?

Zobacz także: Kogeneracja pomoże w dekarbonizacji energetyki? [patronat]

Reklama

Komentarze

    Reklama