Reklama

Górnictwo

Postępuje integracja Bogdanki z Grupą Enea

  • Ilustracja: Boeing
    Ilustracja: Boeing

Trwa integracja Lubelskiego Węgla Bogdanka z Grupą Enea. Wkrótce Bogdanka ma zostać objęta funkcjonującym w całej Grupie ładem korporacyjnym. Jednym z kroków w tym procesie są propozycje zmian w statucie LWB.

Enea i Bogdanka zakończyły z sukcesem w połowie kwietnia tego roku pierwszą fazę integracji, której częścią była zmiana statutu LWB w zakresie obowiązku działania Bogdanki w interesie Grupy Enea. Przed Grupą Enea i LW Bogdanką druga faza integracji, która będzie polegała na dostosowaniu statutu LW Bogdanka w najbardziej możliwym stopniu do standardu Grupy Enea, przyjęciu Kodeksu Grupy Enea oraz przystąpieniu Bogdanki do Grupy Enea. Dzięki temu Bogdanka zostanie objęta wspólnym dla całej Grupy ładem korporacyjnym.

"Narzędziem efektywnie integrującym naszą Grupę jest ład korporacyjny Enei, który działa w oparciu o wspólne dla całej naszej Grupy Komitety i Piony. Jesteśmy w trakcie włączania Bogdanki do ładu i liczymy, że już wkrótce proces ten przyniesie pierwsze efekty. Jednym z nich jest krótszy czas podejmowania decyzji korporacyjnych, a co za tym idzie lepsze i sprawniejsze zarządzanie" – wyjaśnił Wiesław Piosik, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, członek Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka, na którym podjęte zostaną decyzje w sprawie zmian w statucie, zostało zwołane na 17 sierpnia br.

Elementem integracji, który pozwoli na osiągnięcie korzyści wynikających z wielu synergii jest również przesunięcie miejsca wydawania zgód korporacyjnych z Rady Nadzorczej (złożonej głównie z przedstawicieli Enei) do Komitetów Grupy Enea, tak jak w innych spółkach tworzących Grupę.

Integracja Bogdanki z Grupą Enea przebiega w sposób ewolucyjny od chwili, gdy Enea stała się strategicznym inwestorem w LWB. Działania związane z włączeniem Bogdanki do Grupy Enea to realizacja wcześniejszych zapowiedzi.

Wspólne działanie w Grupie Enea pozwala budować jak najlepszą pozycję innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Integracja pozytywnie wpływa na wynik finansowy całej Grupy Enea i daje szansę na zwiększenie przychodów.

Grupa Kapitałowa Enea rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. W Bogdance wydobywa się węgiel, który w elektrowni w Kozienicach zamieniany jest w energię elektryczną, a ta trafia do gniazdek w domach ok. 2,5 mln Klientów. Cała Grupa składa się obecnie z 27 spółek, w których pracuje ok. 15 tys. Specjalistów, a Bogdanka pełni w niej centrum kompetencyjne wydobycia węgla.

Zobacz także: 200 mln zł strat kopalni Krupiński

Zobacz także: Rośnie import rosyjskiego węgla

Reklama

Komentarze

    Reklama