Reklama

Elektroenergetyka

Postępowanie ws. przejęcia aktywów EDF Polska zostało przedłużone

  • Szeroki widok na pole COSMOS w konstelacji Sekstansu. Źródło: ESO and Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin.

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną kontroli nad EDF Polska. Urząd wskazuje, że konieczne jest jeszcze przeprowadzenie analiz rynkowych. Przedłużenie terminu zakończenia procedury nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana.

Wniosek o zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF wpłynął do UOKiK w czerwcu 2017 r. Uczestnicy transakcji zajmują się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Działają również na krajowym rynku obrotu certyfikatami energetycznymi oraz europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

W ramach prowadzonego postępowania UOKiK przeanalizuje i zweryfikuje dane przedstawione przez lidera rynku, PGE. W tym celu przeprowadzi badanie rynku obejmujące głównych uczestników sektora energetycznego. Urząd wystąpi również do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie opinii w tej sprawie. Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na dokonanie koncentracji albo zakazać jej przeprowadzenia.

Zobacz także: PKEE: Unia Europejska coraz bardziej zależna energetycznie

Zobacz także: Nowy etap wojny na Ukrainie: Rosja celuje w infrastrukturę krytyczną

Komentarze