Reklama

Portal o energetyce

Porozumienie ze stroną społeczną w PGE Energia Odnawialna

Fot. Elektrownia słoneczna PGE EO na Górze Żar / PGE
Fot. Elektrownia słoneczna PGE EO na Górze Żar / PGE

Konfederacja Związków Zawodowych w PGE Energia Odnawialna S.A. wycofała się z Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Grupy Kapitałowej PGE. W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. uzgodnił z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w Konfederacji Związków Zawodowych PGE Energia Odnawialna S.A. treść porozumienia kończącego spory zbiorowe w Oddziałach Spółki.

Uzgodnione porozumienie pozwoli na ujednolicenie polityki kadrowo – płacowej w Oddziałach Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. 

Jednym z elementów porozumienia jest wycofanie upoważnień udzielonych Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu Grupy Kapitałowej PGE do realizacji dialogu społecznego w ramach sporów zbiorowych.

Porozumienie zakłada również prowadzenie konstruktywnego dialogu wspierającego PGE Energia Odnawialna w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach nowej Strategii Grupy PGE. (PGE EO)

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama