Reklama

Ropa

POPiHN: „Pakiet paliwowy” ogranicza szarą strefę

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego pozwoliło znacząco ograniczyć tzw. szarą strefę.

POPiHN zebrała pierwsze szacunkowe informacje statystyczne po okresie wprowadzenia w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje związane z tzw. pakietem paliwowym weszły w życie 1 sierpnia br.

Jest jeszcze wprawdzie zbyt wcześnie by wydawać kategoryczne opinie na temat rezultatów pakietu, jednak wstępnie można wnioskować, iż działania Ministerstwa Finansów przyniosły oczekiwany skutek i że w sierpniu dostawcy paliw działający dotychczas w szarej strefie znacząco ograniczyli działalność na polskim rynku. 

Jednocześnie od momentu wejścia w życie nowelizacji obserwuje się w spółkach POPiHN znaczący wzrost popytu zarówno na olej napędowy, jak i na benzyny. Wstępne wyniki porównania oficjalnej konsumpcji paliw w sierpniu  2016 do sierpnia 2015 wskazują wzrost popytu dla 3 głównych gatunków paliw na poziomie ponad 14%, przy czym wzrost popytu na olej napędowy wyniósł 16%, a na benzyny silnikowe prawie 15%. Nie oznacza to, że oferty szarej i czarnej strefy zupełnie zniknęły z rynku, choć można zauważyć, iż jest ich mniej. 

Obserwując hurtowy kanał sprzedaży firm członkowskich POPiHN - a więc ten, który najbardziej ucierpiał w związku z działalnością nielegalnych importerów -  widać, że do czerwca br. nie notowano znaczących zmian r/r i  sprzedaż paliw w pierwszym półroczu była stabilna. W lipcu br. oficjalna sprzedaż paliw (głównie oleju napędowego) nieznacznie spadła, jako efekt ożywionej działalności nielegalnych importerów w ostatnim miesiącu przed wprowadzeniem pakietu paliwowego. W sierpniu br. notowano już znaczny wzrost sprzedaży paliw, pochodzących od legalnie działających przedsiębiorstw.

Wzrost sprzedaży hurtowej realizowanej przez podmioty zrzeszone w POPiHN w sierpniu nie przełożył się jeszcze na wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej. W tym kanale wciąż były dostępne spore ilości towaru pozyskiwane poza firmami POPiHN. Jednak informacje o ograniczeniu importu realizowanego przez tzw. niezależnych operatorów, w tym przez podmioty zagraniczne nie posiadające oddziałów krajowych, podmioty wykorzystujące instytucję zarejestrowanego handlowca oraz importu na tzw. potrzeby własne sugerują, iż również w tym kanale sprzedaży sytuacja powinna się normować w kolejnych miesiącach. 

Docierają sygnały o znacznym ograniczeniu obrotów terminali zagranicznych zlokalizowanych w pobliżu polskich granic. Według naszych ocen przed wprowadzeniem pakietu paliwowego tylko z kierunku niemieckiego dziennie do Polski wjeżdżało około 700 cystern. Obecnie ta liczba spadła do około 150. O zmianie kierunku zainteresowania odbiorców paliw świadczy również wzmożony ruch w legalnie działających bazach paliwowych, gdzie ponownie pojawili się odbiorcy, którzy poprzednio realizowali swoje zaopatrzenie w innych miejscach. Szacunki mówią o poziomie ponad 15%. Również informacje przedstawione przez polskich producentów – Grupę LOTOS oraz PKN ORLEN wskazują na znaczny wzrost sprzedaży. 

O tym, czy pozytywny efekt pakietu paliwowego, wzmocniony przez rozwiązania przyjęte w pakiecie energetycznym (vide ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) utrzyma się w kolejnych miesiącach, przesądzi skuteczność działania służb kontrolnych. Otrzymały one nowe narzędzia, które odpowiednio wykorzystane powinny przyczynić się do osiągniecia zakładanych wyników w walce z szarą i czarną strefą na rynku paliw w Polsce. W efekcie powinna ulec znacznej poprawie sytuacja przedsiębiorstw, działających zgodnie z prawem, a wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT, akcyzy, CIT oraz innych opłat jeszcze w tym roku powinny wzrosnąć o kilka miliardów złotych.

Zobacz także: Prezydent podpisał "pakiet paliwowy"

 

Zobacz także: Małecki: Chcemy wyeliminować szarą strefę w sektorze paliwowym [ROZMOWA]

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama