• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Polsko-niemieckie rozmowy o COP24 i ochronie środowiska

30 kwietnia br. w Ministerstwie Środowiska gościła Svenja Schulze, niemiecka Minister Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych. Głównym tematem bilateralnego spotkania był szczyt klimatyczny COP24 i ochrona klimatu.

W spotkaniu wzięli również udział: sekretarz stanu Jochen Flasbarth, ambasador Niemiec Rolf Nikel, wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Prezydencji COP24 Michał Kurtyka i Pełnomocnik Ministra ds. Organizacji COP24 Rafał Bochenek.

W trakcie spotkania poruszona została kwestia przyjęcia pełnego pakietu implementującego podczas tegorocznego szczytu w Katowicach.

"Rok 2018 będzie przełomowy dla procesu globalnych negocjacji klimatycznych. Oprócz pakietu implementacyjnego będziemy chcieli również przyjąć inne decyzje, które wzmocnią wdrażanie konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto" – powiedział minister Henryk Kowalczyk

Jednocześnie minister podkreślił, że będzie to najważniejszy moment od czasu, kiedy wszystkie państwa świata przyjęły porozumienie w Paryżu podczas COP21.

Ministrowie poruszyli również kwestie ochrony klimatu zarówno na szczeblu lokalnym jak i europejskim.

"Dostrzegamy szczególne znaczenie działań na poziomie lokalnym w zakresie ochrony klimatu przede wszystkim w zakresie kształtowania odpowiednich postaw społecznych" – zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk.

"Niezwykle istotne w kontekście ochrony klimatu jest podjęcie maksymalnych wysiłków na rzecz ograniczania problemu niskiej emisji powodującej zanieczyszczenie powietrza" – podkreślił minister Kowalczyk.

Minister zaznaczył również, że Polska jest otwarta na współpracę i wymianę doświadczeń w tej sprawie.

Podczas spotkania omówiono również m.in. kwestie współpracy w obliczu wzrastającej populacji wilka oraz sprawy europejskie będące tematem obrad czerwcowej Rady ENVI.

Szczyt ONZ COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Komentarze