Reklama

Atom

Polsko-francuskie seminarium dot. energetyki jądrowej

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Warunkiem sukcesu projektu jądrowego w Polsce jest przygotowanie odpowiednich specjalistów, którzy będą zaangażowani w fazę przygotowawczą inwestycji i późniejsze funkcjonowanie energetyki jądrowej. Z tego powodu Ministerstwo Energii wspólnie z instytucjami zaangażowanymi w rozwój francuskiego programu energetyki jądrowej organizuje 16 maja 2017 r. seminarium pt. „Wymiana Doświadczeń Edukacyjnych Polski i Francji dotyczących Energetyki Jądrowej”.

Obecnie we Francji ok. 80 proc. energii elektrycznej jest produkowane przez siłownie jądrowe. Francuski sektor jądrowy zatrudnia obecnie setki tysięcy pracowników i obejmuje swoim zakresem: koncerny energetyczne, instytuty naukowe, uczelnie wyższe, producentów urządzeń i sprzętu, dostawców wyspecjalizowanych usług. Francja dysponuje więc ogromnym doświadczeniem w przygotowywaniu kadr dla energetyki jądrowej, a Polska budując swój potencjał jest zainteresowana współpracą w tym obszarze.

Do udziału w seminarium zaproszone zostały polskie instytucje zaangażowane w działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży o energii jądrowej. Będzie ono także okazją do spotkania z doświadczonymi francuskimi popularyzatorami nauki, w tym przedstawicielami centrum nauki Visiatome.

Zobacz także: Koreański atom dla Polski, czyli strategiczna pomoc z nieoczekiwanego kierunku [KOMENTARZ]

Delegacji francuskiej przewodniczył będzie dr Yves Brechet, Wysoki Komisarz ds. Energii Jądrowej i Energii Alternatywnych przy francuskiej Radzie Ministrów. Z polskiej strony w seminarium weźmie udział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Seminarium będzie kolejną inicjatywą Ministerstwa Energii nakierowaną na przygotowanie odpowiednich kadr dla polskiej energetyki jądrowej. Do tej pory resort zorganizował m.in. szkolenia dla grupy 120 nauczycieli z Pomorza na temat nauczania o energetyce jądrowej; wydane zostały pomoce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w formie scenariuszy lekcji, prezentacji e-learningowych, filmu edukacyjnego itd., zorganizowane zostały także konferencje i seminaria, a we współpracy z Francją w latach 2009-12 szkolenia dla kadry szkół wyższych.

Seminarium jest otwarte dla mediów.

Program seminarium

 

kln/ME

Reklama

Komentarze

    Reklama