Gaz

Polskie LNG spółką o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

  • Fot. Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW)

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Znalazło się w nim wiele podmiotów z sektora energetyczno - paliwowego, m.in. spółka Polskie LNG, która zarządza gazoportem w Świnoujściu.

„Aktualizacja wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym związana jest z procesem przekształceń organizacyjnych istniejących podmiotów, a także uzasadniona jest koniecznością objęcia nim nowych, których działalność gospodarcza jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (siedem podmiotów w kompetencjach Ministra Gospodarki, dwa podmioty w kompetencjach Ministra Skarbu Państwa, dwa podmioty w kompetencjach ministra właściwego ds. transportu, trzy podmioty w kompetencjach Ministra Obrony Narodowej oraz jeden podmiot w kompetencjach Ministra Zdrowia)” - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

W opisanym powyżej zestawieniu znajdziemy sporo firm z szeroko rozumianej branży energetyczno - paliwowej, m.in:  PKN Orlen, Grupę Lotos, kilka spółek Grupy Tauron, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PGNiG, PGE GiEK, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń”, EuRoPol Gaz, Kompania Węglowa, JSW, KHW oraz LW „Bogdanka”.

Zobacz także: Gazoport gotowy do przyjęcia pierwszej partii LNG

Zobacz także: Główny Instytut Górnictwa będzie współpracował z ONZ

Komentarze