• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Polskie koncerny energetyczne lobbują w Brukseli

Fot. TPCOM/Flickr.com
Fot. TPCOM/Flickr.com

Koncerny energetyczne zrzeszone w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE) wspólnie zabiegają w Brukseli o najkorzystniejsze dla polskiej gospodarki rozwiązania.

W dniach 10-11 października tego roku przedstawiciele Zarządów czterech koncernów energetycznych zrzeszonych w PKEE odbyli w Brukseli szereg spotkań, których celem było promowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla polskiej gospodarki.

Rozmowy, prowadzone z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Członkami Zarządów międzynarodowych koncernów energetycznych, europejskich stowarzyszeń branżowych oraz przedstawicielami najbardziej znaczących europejskich mediów, a także prezentacja w Parlamencie Europejskim raportu Compass Lexecon, dotyczącego rynku mocy miały na celu przedstawienie stanowiska PKEE dotyczących najkorzystniejszych dla gospodarki rozwiązań regulacyjnych i ich uzasadnienia.

Zobacz także: Tauron uruchomi cyfrową stacje elektroenergetyczną

- Spółki sektora energetycznego muszą być przygotowane na uwarunkowania „energetyki jutra”. Rosnąca świadomość implikuje większe wymagania klientów w zakresie jakości i usług, konieczność posiadania w portfolio innowacyjnych produktów i usługi oraz nowoczesnych kanałów obsługi. Transformacja sektora elektroenergetycznego musi jednak uwzględniać lokalne uwarunkowania państw członkowskich Unii, wymaga bowiem znaczących nakładów inwestycyjnych, nowego podejścia do biznesu oraz ciągłego poszukiwania źródeł przychodów i obszarów rozwoju. W tym kontekście niezbędne jest wypracowanie stabilnych i długookresowych regulacji dla europejskiego sektora energetycznego w celu zapewnienia przewidywalności biznesu  – mówi  Filip Grzegorczyk, Członek Rady Zarządzającej PKEE, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Dyskutowano o ostatecznym kształcie EU ETS– w tym kompensacjach, jako jednym z kluczowych w tej dyskusji aspektów. Sekretarz RZ PKEE, Dyrektor Departamentu Relacji Międzynarodowych PGE, Maciej Burny podkreśla: „PKEE uważa, że nowe regulacje winny pozwolić zwłaszcza na większe wsparcie polskiej energetyki z funduszu modernizacyjnego, gdyż są to środki zewnętrzne dla polskiej gospodarki – kompensujące częściowo wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji szacowane dziś na ok. 130 mld PLN w latach 2021-2030 r.”.

Przekonywano o potrzebie wprowadzenia neutralnego technologicznie rynku mocy.

- Pozytywnym elementem Pakietu Zimowego jest zwrócenie większej uwagi na pozycję i uprawnienia klienta na rynku energii, dzięki czemu możliwa jest poprawa konkurencyjności oraz wprowadzenie nowych ofert i produktów. Biorąc pod uwagę specyfikę polskiego miksu energetycznego oraz przewidywane strukturalne braki mocy w systemie, widzimy jednak konieczność wprowadzenia zmian do proponowanych zapisów o rynku mocy – w szczególności w propozycji EPS. Wykluczenie z rynku mocy lub zbyt krótki okres przejściowy dla infrastruktury węglowej  zagraża bowiem stabilności polskiego systemu energetycznego – podkreśla Jarosław Broda, Członek RZ PKEE, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Wskazywano korzyści ze wspierania biomasy dla szybkości i sprawności transformacji energetycznej. Członek RZ PKEE, Prezes Zarządu Enea Trading,Dawid Klimczak zaznaczył:  „W wielu krajach biomasa stanowi kluczowy składnik miksu energetycznego i optymalny sposób na transformację gospodarki opartej na paliwach kopalnych w gospodarkę niskoemisyjną. Ponadto, wykorzystanie energetyczne pozostałości z produkcji rolnej i przemysłowej redukuje ryzyko ich zagospodarowania w sposób mniej efektywny i niekorzystny dla środowiska.”

Wspólne i jednogłośnie wystąpienia przedstawicieli polskich koncernów energetycznych zrzeszonych w PKEE jest niewątpliwie mocnym i słyszalnym głosem i może mieć wpływ na ostateczny kształt przyjmowanych w Brukseli regulacji.

Zobacz także: Polska „energetyczną wyspą” w zjednoczonej Europie. Gra na Polexit? [KOMENTARZ]

kn/PKEE

 

Komentarze