Reklama

Atom

Polski przemysł skorzysta z atomu? ME: nasze firmy mają potrzebne doświadczenie

Przemysł jądrowy charakteryzuje się wysokimi standardami bezpieczeństwa oraz wymaganiami technicznymi, porównywalnymi do tych, które obowiązują w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Branża jądrowa jest ściśle związana z postępem technicznym i rozwojem zaplecza naukowo-badawczego, co w szerszej perspektywie stanowi czynnik przyspieszenia cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Dla polskiego przemysłu energetyka jądrowa to możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospodarki mogą utworzyć stabilne miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii i rozwoju wielu pochodnych branż wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Analiza potencjału krajowego przemysłu, przeprowadzona przez Ministerstwo Energii wskazuje, że polskie firmy posiadają doświadczenie w realizacji prac i dostaw komponentów dla elektrowni jądrowych. Niektóre z nich realizują już prace budowlane, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, niektórych typów wymienników ciepła i rurociągów, pomp, zaworów, urządzeń elektrycznych czy aparatury dozymetrycznej, również z tzw. wyspy jądrowej (reaktor). W ostatnich  latach polskie przedsiębiorstwa zrealizowały kilkadziesiąt projektów dla światowej energetyki jądrowej. Większość w krajach Unii Europejskiej, w segmencie inwestycji, remontów i serwisowania elektrowni jądrowych. W Finlandii na budowie bloku nr 3 w elektrowni jądrowej Olkiluoto obecnych było 25 polskich firm. W trakcie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano również polskie przedsiębiorstwa, które zrealizowały prace dla elektrowni jądrowych w Rosji, na Ukrainie, w Japonii oraz jednej w Meksyku.

Efektem „inwentaryzacji” polskiego przemysłu, przeprowadzonej przez Ministerstwo Energii w 2016 r. jest wydany w wersji anglojęzycznej katalog „Polish Industry for Nuclear Energy”. Zaprezentowało się w nim ponad 300 podmiotów, które posiadają kompetencje z zakresu energetyki jądrowej. Oznacza to, że polskie firmy już dysponują potencjałem, który może być skutecznie zaadoptowany do rozpoczęcia kooperacji ze światowym przemysłem jądrowym. Resort energii ułatwia start  przedsiębiorstwom poprzez szkolenia, które przybliżają specyfikę funkcjonowania jądrowych standardów przemysłowych (amerykańskie ASME, francuskie RCC, kanadyjskie CSA, NSQ-1 i NQS-100) oraz organizację profilowanych misji polskich firm do krajów posiadających energetykę jądrową.

Na 30 stycznia  2017 r. zaplanowana została konferencja pt. „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej”, która będzie początkiem debaty jak maksymalnie wykorzystać szanse, które stwarza realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej.

Zaproszenia do udziału w konferencji zostały skierowane do reprezentantów firm, instytutów naukowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Wstępny program konferencji przewiduje: Panel pt. polski przemysł- urządzenia dla atomu: Prezentacje polskich firm – światowych dostawców urządzeń dla przemysłu jądrowego, panel pt. polski przemysł- usługi dla atomu: Prezentacje polskich firm – światowych dostawców usług dla przemysłu jądrowego oraz panel pt. atom dla społeczeństwa: Prezentacje czołowych polskich instytutów badawczych zaangażowanych w rozwój wykorzystania technik jądrowych dla medycyny i przemysłu oraz dyskusja panelowa.

Zobacz także: Delegacja z USA badała bezpieczeństwo polskiego reaktora jądrowego

Reklama

Komentarze

    Reklama