Reklama

Atom

Polski atom: Branża poszukuje 1000 inżynierów

Rozwój sektora energetyki atomowej w Polsce rodzi zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Już w fazie projektowania pierwszej polskiej elektrowni atomowej potrzebni są m.in. inżynierzy ds. oszacowania rynku, analizy infrastruktury, logistyki. Obecnie branża poszukuje nawet tysiąca pracowników – szacuje firma Bergman Engineering.

Obecnie program budowy polskiej elektrowni atomowej znajduje się w fazie wykonania projektu technicznego oraz realizacji procedury pozyskania wymaganych prawem uzgodnień. I choć spekulacji na temat terminów uruchomienia siłowni jest wiele, pewnym pozostaje brak wykwalifikowanej kadry do podjęcia pracy w polskim sektorze energetyki jądrowej.

Do branży energetyki atomowej potrzeba już w tym momencie około tysiąca inżynierów oraz kolejne 2-3 tysiące pracowników innych specjalności” – podaje Tomasz Szpikowski, prezes firmy Bergman Engineering. „Najbardziej poszukiwani są inżynierzy ds. szacowania rynku, analizy infrastruktury, optymalizacji procesów, a także logistyki. Przy budowie elektrowni wiele prac będzie wymagało zatrudnienia kontraktorów, którzy będą odpowiedzialni za nadzór poszczególnych odcinków robót. W prace konstrukcyjne będą angażowani specjaliści mający doświadczenie w budowie bloków energetycznych i infrastruktury dookoła samej elektrowni – dodaje Szpikowski.

Pozyskanie na lokalnym rynku nowych pracowników może być wyzwaniem, ponieważ przemysł jądrowy w Polsce nie jest rozwinięty. Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, sukcesywnie rozwija programy skierowane na edukowanie przyszłych inżynierów dla branży. Na kilku polskich uczelniach już pojawiły się programy dedykowane kształceniu w tej dziedzinie. Studia podyplomowe  na kierunku energetyka jądrowa prowadzi Politechnika Warszawska. Podobne studia dostępne są także na Politechnice Wrocławskiej. Jednak już dziś firmy potrzebują narzędzi i programów zaangażowania najlepszych pracowników, ich szkolenia oraz motywowania do pozostania
w
przedsiębiorstwie. 

Jedną z popularnych metod przekazywania pracownikowi nowych kompetencji jest tzw. „on job training”, czyli szkolenie środowiskowe przy wdrożeniu na miejscu pracy. W zupełniej nowej dla lokalnego rynku dziedzinie, jaką jest energetyka atomowa, niezbędnymmoże się okazać pozyskanie wiedzy od doświadczonych partnerów zagranicznych. Niemniej transfer doświadczenia wymaga stworzenia platformy umożliwiającej gromadzenie wypracowanych rozwiązań i łatwego dzielenia się pozyskaną wiedzą z kolejnymi członkami zespołu.  

„Rozwój kompetencji polskiej kadry inżynierskiej powinien być objęty zintegrowanym programem szkoleniowym. Działania rozwojowe w warunkach konieczności pozyskania zupełnie innowacyjnej na rynku wiedzy mogą obejmować wykorzystanie takich narzędzi jak tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, budowę eksperckiej siecimiędzy zespołowych międzynarodowych kontaktów, staże zagraniczne, wizyty studyjne” - tłumaczy Tomasz Szpikowski.

Ostatecznie liczby zatrudnionych w sektorze atomowym w Polsce mogą pozostać w granicach kilku do kilkunastu tysięcy osób. Szacuje się, że do obsługi działającej elektrowni potrzebnych jest ponad 1000 inżynierów oraz kilka tysięcy osób obsługi technicznej.Przykładowo, sam sposób skoordynowania łańcucha dostaw to zadanie dla co najmniej setki planistów z różnych obszarów i dziedzin. Poza inżynierami nowa gałąź przemysłu stwarza warunki do zatrudnienia tysięcy wykwalifikowanych pracowników innych specjalności, m.in. prawników, HR’owców czy specjalistów ds. marketingu. 

Zobacz także: Polski atom: Podlasie krajowym centrum wydobycia uranu

Zobacz także: Czy ataki cybernetyczne zagrożą polskiemu atomowi?

Reklama

Komentarze

    Reklama