• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Polska sprzeda 10 mld m3 gazu do Europy Środkowej? [Krynica 2016]

Zostaliśmy przyzwyczajeni przez debatę publiczna na początku lat 2000, że dywersyfikacja to koszt. Tymczasem jest to proces, który przynosi realny zysk dla gospodarki” - mówił wiceminister energii MIchał Kurtyka, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wiceminister przywołał tutaj przykład litewskiego, pływającego terminala, który pozwolił naszym sąsiadom znacząco obniżyć koszty pozyskiwania surowca - o ok. 30%. 

Michał Kurtyka zauważył, że realizacja wszystkich zaplanowanych inwestycji [takich jak Baltic Pipe, rozważana rozbudowa terminalu LNG, czy nawet budowa drugiego - przyp. red.] może oznaczać, ze Polska będzie dysponować nadwyżką surowca w wysokości ok. 10 mld m3 - oczywiście zakładając przyjęcie górnych widełek. 

Aby ten surowiec mógł realne wpłynąć na architekturę bezpieczeństwa dostaw w naszej części Europy, koniecznym jest jednak rozbudowanie infrastruktury przesyłowej - zarówno pomiędzy Polską i jej najbliższymi sąsiadami, jak i na linii Bałtyk-Adriatyk.

Wiceminister zauważył, że prowadzone są już rozmowy z partnerami, które docelowo zaowocują lepszą integracją rynku gazu w naszym regionie. Jego zdaniem istotne znaczenie podjętych przez Polskę działań dywersyfikacyjnych dostrzegają także firmy zainteresowane budową Nord Stream 2 - rurociągu, którego celem jest „zwiększenie zależności regionu od jednego dostawcy”.

Zobacz także: Prezes Gaz-Systemu: Budowa Baltic Pipe obniży ceny gazu dla Polski

Zobacz także: Korytarz Północny to realny zysk dla gospodarki

Komentarze