Reklama

Portal o energetyce

Polska rozpoczyna budowę nowego połączenia gazowego ze Słowacją

  • Fot. Ministerstwo Rozwoju.

Gaz – System rozpoczyna prace związane z budową interkonektora Polska–Słowacja, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia, węzeł, stacja pomiarowa i tłocznia. Odcinek biegnący przez terytorium RP będzie miał długość 58 km. Partnerem po stronie słowackiej jest spółka Eurstream.

W specjalnym oświadczeniu firmy czytamy: ,,Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są Gaz – System S.A.. i Eustream – operator słowackiego systemu przesyłowego. Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją będzie stanowić istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.”

Budowa nowych gazociągów, które wspiera UE pozwoli w pełni zintegrować infrastrukturę transportu gazu w Europie Środkowej. Realizacji tych planów będzie służyło m.in. wybudowanie w latach 2015-2023 łącznie 2000 km połączeń w Polsce zachodniej, wschodniej oraz południowej.

Przypomnijmy, że decyzją Komisji Europejskiej z października 2013 roku połączenie międzysystemowe ze Słowacją otrzymało status projektu o znaczeniu wspólnotowym. Ponadto, zostało zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w wysokości 4,6 mln euro, z europejskiego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc Europę”).  Kwota stanowi połowę kosztów kwalifikowanych i zostanie podzielona pomiędzy Gaz – System oraz Eurstream.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama