• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Polityka klimatyczna tematem dyskusji podczas spotkania V4+

„Pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy jest jedną z najtańszych i najbardziej efektywnych metod zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, zwłaszcza w porównaniu do technologii bazujących na zatłaczaniu dwutlenku węgla pod ziemię” - powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas 24. spotkania ministrów środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgarii i Rumunii oraz Ukrainy (w roli obserwatora).

W trakcie spotkania szefowie delegacji Ministerstw Środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier (Grupa Wyszehradzka), a także Bułgarii, Rumunii i Ukrainy dyskutowali o polityce klimatycznej i bioróżnorodności w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego.

Realizacja Porozumienia Paryskiego a unijna polityka klimatyczna

Podczas rozmów w Trzciance i Tucznie o polityce klimatycznej, minister Jan Szyszko podkreślił rolę, jaką Porozumienie paryskie powinno odgrywać w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a zwłaszcza zapewnienia jej efektywności kosztowej i środowiskowej. Zwrócił uwagę, że pochłanianie CO2 przez lasy, które zostało zapisane w Porozumieniu paryskim, powinno - poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne - znaleźć odbicie w unijnej polityce klimatycznej.

„Rozmowa o podziale na sektory ETS i non-ETS na poziomie europejskim jest nie do końca uzasadniona. Redukcje emisji w tych sektorach jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą pochłaniania przez lasy taniej i bardziej efektywnie, a o tym przecież mówi Porozumienie paryskie” – podkreślił Jan Szyszko, minister środowiska. 

Strona polska planuje ustanowienie systemu dodatkowych działań w leśnictwie (utworzenie leśnych gospodarstw węglowych). System ten bazowałby na działaniach związanych z prowadzoną zrównoważoną gospodarką leśną. W ramach leśnych gospodarstw węglowych zostałyby utworzone dodatkowe wieloletnie programy przebudowy składu gatunkowego drzewostanów oraz programy kształtowania ich struktury  wielopiętrowej.

Podczas spotkania prof. Jan Szyszko, minister środowiska, wraz z uczestnikami spotkania V4+ i uczniami Zespołu Szkół im. Wedlów Tuczyńskich posadzili sadzonki sosny, podkreślając tym samym rolę lasów w pochłanianiu CO2.

Zobacz także: Liczba instalacji fotowoltaicznych będzie rosnąć?

Zobacz także: Moc zainstalowana biogazowni przekroczyła 100 MW

Komentarze