Reklama

Elektroenergetyka

Polimex-Mostostal chce odzyskać pozycję lidera rynku budowlanego w energetyce

Fot. Enea
Fot. Enea

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal zatwierdziła przygotowany przez zarząd spółki przy udziale renomowanego doradcy Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej PxM, który zakłada odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej. Grupa zamierza skupić się na trzech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemia oraz budownictwa przemysłowego.

„Chcemy, by Polimex-Mostostal znów był wiodącą firmą w branży budowlanej, dlatego plan, który zaproponowaliśmy radzie nadzorczej, jest ambitny, ale realny. Aby go zrealizować musimy skupić się na realizacji kluczowych punktów naszego planu: przygotować możliwie szeroką ofertę dla naszych klientów, zapewnić stabilne przychody, zdywersyfikować ich źródła - w sensie geograficznym i produktowym oraz postawić na efektywny i elastyczny sposób zarządzania Grupą” – powiedział Antoni Józwowicz, prezes Polimex-Mostostal.

Plan zakłada, że do 2023 Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej wartość dla akcjonariuszy oraz realizującej wysokomarżowe projekty. Grupa będzie skupiała się na trzech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemia oraz budownictwa przemysłowego.

Zobacz także: Rozstrzygnięto przetarg na budowę bloku gazowo-parowego w EC Żerań

W sektorze energetycznym kluczowa będzie poprawa rentowności segmentu, a także zwiększenie efektywności kontraktów realizowanych w formule EPC. Grupa będzie rozwijała swoją działalność na Europy Zachodniej w formule podwykonawcy. Postawi również na rozwój działalności serwisowej.

W sektorze nafty, gazu i chemii również kluczowym czynnikiem będzie poprawa rentowności tego segmentu oraz ekspansja na rynkach zagranicznych Europy Zachodniej. Grupa chce także wzmocnić swoją pozycję wśród partnerów biznesowych w Polsce. Postawi także na rozwój kompetencji w realizacji projektów w formule GW/EPC.

Budownictwo przemysłowe to kolejny filar strategii rozwoju. Grupa chce rozwijać ten segment w oparciu o wysoko marżowe projekty.

Produkcja to od lat ważny sektor w działalności całej Grupy Kapitałowej i stabilne źródło przychodów, dlatego w najbliższych latach Grupa chce utrzymać wysoką rentowność operacyjną tego sektora. Planowane jest również zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych konstrukcji stalowych na rynki zagraniczne oraz zwiększenie przychodów w segmencie krat pomostowych.

„Realizacja tych planów pozwoli Grupie Polimex-Mostostal na odzyskanie pozycji wiodącej firmy budowlanej. Równolegle do realizacji wyznaczonych sobie celów chcemy postawić na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz na poprawę procesu ofertowania budżetowania. Zwiększy się też rola zarządzania ryzykiem, kontrolingu i mechanizmów nadzorczych. Zmiany w procesach pozwolą skutecznie realizować przyjęty Plan Rozwoju” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Andrzej Juszczyński.

„Nasza Grupa sukcesywnie odbudowuje swoją pozycję na rynku. Nowy Plan Rozwoju pozwolił nam dokładnie określić drogę do pełnego powrotu na fotel lidera w naszej branży” – podsumował Antoni Józwowicz.

kn/Polimex-Mostostal

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama